Hejtman se seznámil osobně se situací ve Vážanech


Přímo do Vážan nad Litavou svolal v pondělí 18. ledna 2016 hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek pracovní schůzku. Důvodem byl dopis starosty Slavkova u Brna Michala Boudného a usnesení bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností se žádostí o posouzení akutně hrozícího nebezpečí vzniku mimořádné události, a to v obci Vážany nad Litavou.

„Ve Vážanech nad Litavou jsem se dnes seznámil s aktuální situací tzv. terénních úprav a jejich možného sesunutí do poldru a ohrožení obce. Do pátku jsem zadal zpracovat analýzu postupu všech správních úřadů - tzv. stav nebezpečí mohu vyhlásit pouze, jestliže mimořádnou situaci či stav není možné zvládnout tzv. běžnou činností správních orgánů. V místě terénních úprav jsem se přesvědčil o tom, že i přes jejich zákaz vydaný stavebním úřadem bohužel dále probíhají, věcí se zabývá i Policie ČR. Vážany zažily povodeň v roce 1990 a tehdy stála i jeden lidský život, chápu tedy snahy obce ochránit ji a její obyvatele od eventuální další katastrofy,“ uvedl po jednání na místě hejtman Michal Hašek.

Do obce na jednání přijeli zástupci všech dotčených institucí a úřadů státu, to znamená jak Městského úřadu Slavkova u Brna a jeho příslušných odborů – stavebního, životního prostředí a také krizového -, příslušných odborů krajského úřadu a také inspekce životního prostředí i zástupců obce, Hasičského záchranného sboru České republiky a také Policie České republiky.

„Jedná se o aktivní sesuv, který je v neustálém pohybu. Za poslední dva roky došlo k pohybu čela přibližně o 130 metrů. V současné chvíli je již na hranici poldru číslo 1. Když je nyní pod bodem mrazu, dá se říci, že těleso svůj pohyb mírně ustálilo, nicméně čeká pouze na poslední iniciační faktor, což jsou zvýšené srážky. Potom se dá těleso opět do pohybu a hrozí reálná možnost, že se zavalí celý poldr 1, čímž přestanou fungovat jakákoliv protipovodňová opatření, která obec vybudovala,“ upozornil na nebezpečí statik Martin Špička.

„Situaci monitorujeme už léta, je už opravdu neúnosná. Hrozí reálný sesuv půdy, záplava do obce Vážany. Jsem velice rád, že společně s Jihomoravským krajem postupujeme,“ uvedl starosta obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna Michal Boudný.

Místostarosta Vážan nad Litavou připomněl povodně v roce 1990. „Jedna osoba zemřela a neradi bychom toto prožívali znovu. Proto jsme se obrátili na Slavkov jako obec s rozšířenou působností, aby nám pomohli a skládku nějakým způsobem zastavili,“ sdělil místostarosta Josef Hloužek.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK