UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Ročník 2016

Náhled
05.01.2017

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 16

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 8. 12. 2016, o stanovení maximálních cen jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje, Veřejnoprávní smlouvy 278/VS/2016 - 305/VS/2016 (pdf, 4 291 kB) 

Náhled
01.12.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 15

Veřejnoprávní smlouvy 257/VS/2016 - 277/VS/2016 (pdf, 3 492 kB) 

Náhled
31.10.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 14

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25. 8. 2016, kterým se na území kraje vymezují úseky silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, Veřejnoprávní smlouvy 237/VS/2016 - 256/VS/2016 (pdf, 3 814 kB)  

Náhled
29.09.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 13

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 25. 8. 2016 o zřízení přírodní památky Horky a jejího ochranného pásma, Veřejnoprávní smlouvy 211/VS/2016 - 236/VS/2016 (pdf, 16 218 kB) 

Náhled
02.09.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 12

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 26. 7. 2016 o zrušení Nařízení Jihomoravského kraje č. 4/2009, Veřejnoprávní smlouvy 197/VS/2016 - 210/VS/2016 (pdf, 7 876 kB) 

Náhled
09.08.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 11

Zveřejnění počtu členů Zastupitelstva Jihomoravského kraje, který má být zvolen ve volbách do zastupitelstev krajů, Veřejnoprávní smlouvy 187/VS/2016 - 196/VS/2016 (pdf, 5 884 kB) 

Náhled
01.08.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 10

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 19. 5. 2016 o zrušení přírodní rezervace Stupava, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 19. 5. 2016 o zrušení přírodní rezervace Špidláky, Veřejnoprávní smlouvy 172/VS/2016 - 186/VS/2016 (pdf, 8 466 kB) 

Náhled
11.07.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 9

Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2016 ze dne 23. června 2016 o vyhlášení stavu nebezpečí, Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje číslo 2/2016 ze dne 27. 6. 2016 o zrušení stavu nebezpečí, Veřejnoprávní smlouvy 155/VS/2016 - 171/VS/2016 (pdf, 10 135 kB) 

Náhled
29.06.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 8

Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 5. 5. 2016 o zřízení Přírodní památky Bouchal, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 5. 5. 2016 o zřízení Přírodní památky Nad řekami, Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 5. 5. 2016 o zrušení Přírodní památky Žabárník, Veřejnoprávní smlouvy 146/VS/2016 - 154/VS/2016 (pdf, 8 122 kB) 

Náhled
06.06.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 7

Veřejnoprávní smlouvy 123/VS/2016 - 145/VS/2016 (pdf, 13 587 kB) 

Náhled
18.05.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 6

Veřejnoprávní smlouvy 108/VS/2016 - 122/VS/2016 (pdf, 8 213 kB) 

Náhled
25.04.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 5

Veřejnoprávní smlouvy 91/VS/2016 - 107/VS/2016 (pdf, 8 632 kB) 

Náhled
02.03.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 4

Veřejnoprávní smlouvy 62/VS/2016 - 90/VS/2016 (pdf, 17,4 MB) 

Náhled
11.02.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 3

Veřejnoprávní smlouvy 30/VS/2016 - 61/VS/2016 (pdf, 15014 kB) 

Náhled
19.01.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 2

Veřejnoprávní smlouvy 1/VS/2016 - 29/VS/2016 (pdf, 17 262 kB) 

Náhled
14.01.2016

Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 1

Obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje ze dne 17.12.2015, ktreou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 - 2025 (pdf, 14,4 MB)