Kraje a obce podepsaly memorandum se zástupci bezpečnostních složek. Chtějí zlepšit informovanost

Útok „aktivního střelce“ v Uherském Brodě v únoru 2015, bezpečnostní hrozby či živelní katastrofy z posledních let. Předseda Asociace krajů České republiky Michal Hašek a předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl podepsali ve středu 13. ledna 2016 memorandum o spolupráci s ministrem vnitra Milanem Chovancem, policejním prezidentem Tomášem Tuhým a generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslavem Rybou. Dokument se týká spolupráce při vyrozumívání zástupců obcí a krajů o událostech ovlivňujících bezpečnostní situaci na území obce nebo kraje.

„Podpis je výsledkem debaty s Asociací krajů ČR a Svazem měst a obcí ČR. Memorandem nastavujeme jasná pravidla pro předávání informací mezi složkami integrovaného záchranného systému, kraji, městy a obcemi, které jsme vydefinovali v diskusi,“ řekl ministr vnitra Milan Chovanec a dodal: „Nyní se budou předávat i informace, které se řídí zákonem o policii, což by mělo vést k lepší informovanosti občanů v případech, jako jsou živelní katastrofy, ale i útok střelce, ke kterému došlo v Uherském Brodě. V situaci, jako nastala v Uherském Brodě, by se nově mělo komunikovat s jedním policistou a policie by měla aktivně shánět starostu, aby ho informovala.“

„Jsem rád, že první letošní jednání Rady Asociace krajů ČR mělo téma bezpečnost. Vyvrcholením téměř ročních debat je dnešní memorandum, které by mělo vést ke zlepšení komunikace v krizových situacích. Děkuji za to, že už dnes komunikace mezi integrovaným záchranným systémem a kraji funguje a nyní ještě dochází ke zpřesnění,“ řekl předseda Rady Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a dodal: „Je dobře, že budeme spolupracovat. Nejde přitom o to, aby se hejtmani a starostové pletli do práce policie a hasičů, ale aby měli dostatek informací, komunikace se koordinovala a nedocházelo k šumům.“

„Ke krizové komunikaci došlo k řadě diskusí. V řadě situacích už funguje, řadu témat už řešíme společně. Děkuji za to ministru vnitra Milanu Chovancovi a předsedovi Asociace krajů Michalu Haškovi,“ řekl předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Považuji za zásadní, že Svaz měst a obcí má velmi úzkou vazbu na ministerstvo vnitra, je to nejbližší resort hned po ministerstvu pro místní rozvoj. Těší mě, že společně dokážeme záležitosti řešit věcně a vláda i ostatní orgány státní správy nás vnímají jako partnera.“

Na základě memoranda má dojít k vyrozumívání zástupců obcí a krajů o událostech, které významně ovlivňují bezpečnostní situaci v dané obci nebo kraji cestou příslušného Krajského operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému (KOPIS), a to dostupnými prostředky, v případě naléhavosti formou textových zpráv (SMS), e-mailu, zvukových zpráv (ADMS) nebo telefonicky z nahrávaných linek předávaných určeným zástupcům obcí a krajů.

„Jsem rád, že spolupráce je na takové úrovni, materiály jsme dotáhli ke zdárnému konci. Dnes ji máme na papíře,“ řekl generální ředitel Hasičského záchranného sboru Drahoslav Ryba a dodal: „Na základě memoranda budeme předávat hejtmanům a krajům ještě více informací přes systém KOPIS, který se využívá při povodních. Bude se přes něj obousměrně komunikovat, aby i v jiných dramatických situacích lidé měli včas potřebné informace, aniž by to znamenalo významné náklady navíc.“

Policejní prezident Tomáš Tuhý uvedl, že jednání k memorandu nebyla vůbec jednoduchá. Řekl: „Přinesla řadu komplikací, protože policie pracuje s mnoha informacemi, které není možné zveřejňovat. Společně se ale podařilo definovat, co, kdy a jak rychle je možné hejtmanům a starostům poskytovat, aby například nedocházelo ke kolizi s ochranou osobních údajů. S koordinovanou komunikací pomůže i čtrnáct zmodernizovaných operačních středisek v jednotlivých krajích a fakt, že budou existovat konkrétní čísla, kam se v případě krizové situace budou posílat informace pro hejtmany a starosty.“

Memorandum popisuje konkrétní situace, kdy budou složky integrovaného záchranného systému informovat hejtmany a starosty a v jakém čase. Bezodkladně například v případě mimořádné události s větším počtem raněných a obětí (10 a více) včetně dopravních nehod, událostech typu AMOK, tedy aktivní útočník/střelec, dojde-li k teroristickému útoku, letecké nehodě či dlouhodobému výpadku elektrické energie. Do 120 minut pak při rozsáhlých policejních opatřeních, při kterých dojde k narušení veřejného pořádku či nálezu munice.

 

Podrobné údaje o konkrétních časech informování ZDE (doc, 62 kB)

 

Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR k průběhu dnešního jednání rady s ministrem vnitra Milanem Chovancem uvedl: „Rada dnes jednomyslně přijala následující usnesení: rada AK ČR podporuje ministra vnitra a vládu ČR v dosavadním řešení migrační krize a doporučuje koordinovaný postup států V4. Chtěl bych osobně poděkovat jako jihomoravský hejtman za to, jakým způsobem řeší vláda a ministerstvo vnitra i Policie ČR záležitosti migrace. Měl jsem možnost se o tom osobně přesvědčit, že Česká republika dodržovala evropské i národní právo. Jsem rád, že na jižní Moravě a v České republice. Schengenská hranice jednoznačně platí.

Rada Asociace krajů podporuje ministra vnitra v požadavcích na navýšení tabulkových počtů policistů a hasičů a dále v požadavcích na investice a financování profesionálních i dobrovolných složek IZS. Je jasné, že pokud chceme postupně zvyšovat standardy bezpečnosti, neobejde se to také bez výdajů státního rozpočtu. Hejtmani stojí za ministrem vnitra v jasně definovaných požadavcích na ministra financí. Třetí usnesení: Děkujeme vládě za zahájení financování dobrovolných hasičů. Do letošního roku neexistoval ucelený vládní program, který by financoval otázky výměny techniky nebo například opravu či výstavbu hasičských zbrojnic u dobrovolných hasičů. Dobrovolné hasiče financovaly obce a kraje, některé záležitosti financovalo ministerstvo vnitra, ale takto masivní program nastavila teprve současná vláda, současné vedení resortu. Jsme připraveni s vládou spolupracovat a propojit peníze státu a peníze krajů, které by měly doputovat k dobrovolným hasičům a sloužily by k ochraně a bezpečnosti nás všech,“ uzavřel hodnocení jednání Michal Hašek.
foto JMKfoto JMKfoto JMK