Uskutečnil se první ročník dobročinné akce s názvem Betlémské dary

V prostorách zahrady Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí v Brně se ve středu 6. ledna 2016 uskutečnil první ročník dobročinné akce s názvem Betlémské dary. Za Jihomoravský kraj se této charitativní akce zúčastnil náměstek hejtmana Roman Celý.
V prvním ročníku byla betlémským darem teplá polévka. V rámci sounáležitosti s potřebnými a osamělými polévku nalévali také představitelé z řad partnerů akce, mezi které patří Jihomoravský kraj, město Brno nebo například Augustiniánské opatství na Starém Brně. Náměstek hejtmana Roman Celý, který se také zařadil mezi dobrovolníky, poděkoval organizátorům letošního premiérového ročníku. „Jednou z těch nejhorších věcí, které může člověk zažívat, je také samota. A myslím si, že i taková drobnost, jako je setkání u dobré, horké polévky, může v takové situaci hodně pomoci,“ řekl u příležitosti brněnských Betlémských darů Roman Celý.

foto JMKfoto JMKfoto JMK