Tři králové zavítali na krajský úřad

Brněnské sídlo Jihomoravského kraje navštívili v úterý 5. ledna 2016 Tři králové. Biblické postavy – Kašpara, Melichara a Baltazara – tak jako v minulých letech ztvárnili představitelé Diecézní charity Brno, aby získali příspěvek pro potřebné v rámci Tříkrálové sbírky.

Do sbírky přispěl hejtman Michal Hašek. „Poděkoval jsem Třem králům i Diecézní charitě Brno za jejich trvalou péči o slabé a potřebné, popřál jsem úspěch letošní Tříkrálové sbírce a sám se do ní zapojil. Tři králové konstatovali, že se krátce zdrželi na hranicích s Rakouskem při policejní kontrole, kterou brali jako důkaz péče o bezpečnost našeho kraje. Ubezpečil jsem je, že stejně jako oni všichni příchozí s dobrými úmysly jsou u nás vítáni a případnou hraniční kontrolu rychle a úspěšně zvládnou,“ řekl hejtman.
Výtěžek sbírky podpoří stovky projektů zejména na místní úrovni, tedy v místech, kde budou peníze vykoledovány. Vybrané peníze půjdou například na domácí hospicovou péči pro Mobilní hospic sv. Martina, na vybavení Chráněného bydlení pro osoby s demencí Rajhrad, na rozšíření hodonínského domova pro matky s dětmi v tísni, na azylový dům, denní centrum a noclehárnu pro lidi bez domova v Brně, ale také na obědy pro děti z chudých rodin na Znojemsku. Více informací o projektech podpořených tříkrálovou sbírkou zde: http://dchb.charita.cz/trikralova-sbirka-dchb/zamery-pro-sbirku-2016/ .


 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK