UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2016

Náhled
11.01.2017

Informace č.j JMK 161038/2016

Námitky a připomínky k ZÚR JMK (pdf, 452 kB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j JMK 156616/2016

Záznam z veřejného projednání ZÚR JMK ve Vyškově (pdf, 456 kB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j JMK 156590/2016

Záznam z veřejného projednání ZÚR JMK v Hodoníně (pdf, 456 kB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j JMK 156576/2016

Záznam z veřejného projednání ZÚR JMK v Břeclavi (pdf, 456 kB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j JMK 156565/2016

Záznam z veřejného projednání ZÚR JMK v Brně (pdf, 452 kB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j JMK 156555/2016

Zápis z veřejného projednání ZÚR JMK v Blansku (pdf, 452 kB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j. JMK 186147/2016

zaslání materiálů ze složky odvolacího řízení ve věci územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Znojmo, odborem výstavby dne 05.06.2015 pod č.j. MUZN 14425/2015 (pdf, 467 kB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j. JMK 181418/2016

rozhodnutí KrÚ OÚPSŘ č.j. JMK 174711/2010 ze dne 23.12.2010 (pdf, 321 kB) 

Náhled
11.01.2017

Informace č.j. JMK 179731/2016

stanovisko Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, č.j. MV - 13310-7/Pro-Pre-2016 ze dne 22.11.2016 a žádost KrÚ OÚPSŘ o toto stanovisko (pdf, 463 kB) 

Náhled
06.12.2016

Informace č.j.JMK174702/2016

Seznámení s poskytnutými dotacemi na ÚP Tišnov (.pdf,288 kB) 

Náhled
30.11.2016

Informace č.j. JMK 154038/2016

Návrh ZÚR ve formátu MS WORD - poskytnutí informace (pdf, 276 kB) 

Náhled
27.10.2016

Informace č.j. JMK 146687/2016

Návrh ZÚR pro zastupitele - poskytnutí informace (pdf, 274 kB) 

Náhled
27.10.2016

Informace č.j. JMK 146676/2016

157 RJMK bod 17 - poskytnutí informace (pdf, 273 kB) 

Náhled
12.10.2016

Informace č.j. JMK 126322/2016

Kopie faktur AK Fiala, Tejkal a partneři v rámci plnění zakázky "Právní služby při pořizování ZÚR JMK" (.pdf, 474 kB) 

Náhled
12.10.2016

Informace č.j. JMK 137584/2016

Informace týkající se odvolacího řízení č.j. JMK 126073/2016 (pdf, 360 kB) 

Náhled
07.10.2016

Informace č.j. JMK 144693/2016

kopie usnesení, kterým se zahajuje přezkumné řízení ve věci veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby Dyje 2020 - technické opatření ke zprůchodnění jezu Krejčův a jezu Zátiší v Podhradí nad Dyjí (pdf, 323 kB) 

Náhled
23.09.2016

Informace č.j. JMK 114604/2016

korespondence k ZUR - KHS - poskytnuti informace ( pdf , 284 kB ) 

Náhled
23.09.2016

Informace č.j. JMK 114600/2016

korespondence k ZUR - MZDR - poskytnuti informace ( pdf , 279 kB ) 

Náhled
23.09.2016

Informace č.j. JMK 114397/2016

korespondence k ZUR - MZP - poskytnuti informace ( pdf , 278 kB ) 

Náhled
23.09.2016

Informace č.j. JMK 114395/2016

korespondence k ZUR - KHS - poskytnuti informace ( pdf , 270 kB ) 

Náhled
23.09.2016

Informace č.j. JMK 114393/2016

korespondence k ZUR - MZDR - poskytnuti informace ( pdf , 269 ) 

Náhled
23.09.2016

Informace č.j. JMK 114389/2016

korespondence k ZUR - MZP - poskytnuti informace ( pdf , 269 kB ) 

Náhled
22.08.2016

Informace č.j. JMK 126167/2016

Informace o spisu vedeném KrÚ ve věci podnětu k neprodlenému zastavení výběrového řízení na dodavatele stavby "Znojmo-obchvat II" (pdf, 363 kB) 

Náhled
19.08.2016

Informace č.j. JMK 114597/2016

Korespondence s MD k ZÚR - období od 1.6.2016, poskytnutí informace (pdf, 272 kB) 

Náhled
19.08.2016

Informace č.j. JMK 114399/2016

Korespondence s MMR k ZÚR - období od 1.6.2016, poskytnutí informace (pdf, 272 kB) 

Náhled
19.08.2016

Informace č.j. JMK 114391/2016

Korespondence s MMR k ZÚR - období únor-květen 2016, poskytnutí informace (pdf, 273 kB) 

Náhled
19.08.2016

Informace č.j. JMK 114392/2016

Korespondence s MD k ZÚR - období únor-květen 2016, poskytnutí informace (pdf, 272 kB) 

Náhled
19.08.2016

Informace č.j. JMK 114610/2016

Korespondence s ŘSD k ZÚR - období od 1.6.2016, poskytnutí informace (pdf, 272 kB) 

Náhled
19.08.2016

Informace č.j. JMK 114609/2016

Korespondence s ŘSD k ZÚR - období únor-květen 2016, poskytnutí informace (pdf, 272 kB) 

Náhled
08.08.2016

Informace č.j. JMK 96456/2016

Úkol R55, poskytnutí informace (pdf, 66 kB) 

Náhled
08.08.2016

Informace č.j. JMK 96829/2016

MD žádá koridory pro dálnice, poskytnutí informace ( pdf, 64 kB) 

Náhled
08.08.2016

Informace č.j. JMK 96458/2016

Dohoda s MMR, poskytnutí informace (pdf, 62 kB) 

Náhled
08.08.2016

Informace č.j. JMK 96457/2016

PÚR - úkol R43, poskytnutí informace (pdf, 67 kB) 

Náhled
13.07.2016

Informace č.j JMK 67420/2015

Podněty pro zpracování zadání územní studie od MČ Brno-střed (.pdf, 436 kB) 

Náhled
23.06.2016

Informace č.j. JMK 90894/2016

informace ve věci postupu KrÚ ve věci stavebním úřadem Blansko vedeného řízení o správním deliktu dle § 180 odst. 3 písm. c) stavebního zákona (pdf, 328 kB) 

Náhled
15.06.2016

Informace č.j. JMK 83408/2016

rozhodnutí či unesení ve věci novostavby rodinného domu na pozemcích p.č. 541 a 542 v k.ú. Sivice, (pdf, 321 kB) 

Náhled
14.06.2016

Informace č.j. JMK 77637/2016

Stanovisko MMR k ZÚR JMK a korespondence - poskytnutí informace (PDF, 297 kB) 

Náhled
14.06.2016

Informace č.j. JMK 79455/2016

Ing. Strnad - poskytnutí informace (PDF, 274 kB) 

Náhled
16.05.2016

Informace č.j. JMK 53920/2016

Písemnosti k ZÚR JMK - poskytnutí informace ( pdf ; 240 kB ) 

Náhled
03.05.2016

Informace č.j. JMK 57776/2016

informace „vztahující se k odpojení bytových jednotek“ (pdf, 344 kB) 

Náhled
03.05.2016

Informace č.j. JMK 53816/2016

informace „vztahující se ke změně vytápění č.j. JMK 20207/2011“ (pdf, 350 KB) 

Náhled
22.03.2016

Informace č.j. JMK 29055/2016

dokumentace ke kontrolní prohlídce ze dne 30.04.2013, kterou provedl MěÚ Znojmo na základě pokynu KrÚ OÚPSŘ (pdf, 327 kB) 

Náhled
22.03.2016

Informace č.j. JMK 28043/2016

Informace k odvolacímu řízení ve věci územního rozhodnutí Úřadu městyse Jedovnice, stavebního úřadu č.j. MJED 3856/2015 (pdf, 361 kB) 

Náhled
24.02.2016

Informace č.j. JMK 22931/2016

Poskytnutí informace - ZÚR, ÚS (pdf, 263kB)