UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2012–2015

05.11.2015

Informace JMK 141822/2015

Dotaz na státní dotace v oblasti primární prevence rizikového chování na školách. 

07.10.2015

Informace JMK 125091/2015

Seznam škol a školských zařízení v Jihomoravském kraji, všech zřizovatelů. 

05.08.2015

Informace JMK 94217/2015

Poskytnutí informace o přidělení dotací pro Brněnskou asociaci futsalu v letech 2005-2015. 

14.04.2015

Informace JMK 39502/2015

Doplňující informace ohledně přešetření praktické zkoušky závěrečné u oboru VOŠ Dentální hygienistka na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Merhautova 57, Brno. Viz předchozí zveřejněné informace. 

18.03.2015

Informace JMK 33125/2015

Následná informace ke kauze stížnosti na ředitelku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Merhautova 57, Brno. Navazující informace na informaci poskytnutou pod číslem JMK 24594/2015. 

18.03.2015

Informace JMK 24594/2015

Informace o prošetřování stížnosti na ředitelku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Merhautova 57, Brno včetně všech přílohových dokumentů v anonymizované podobě. 

23.02.2015

Informace 13774/2015 a 13777/2015

Informace k některým skutečnostem na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Merhautova 15, Brno. 

22.01.2015

Informace JMK 5253/2015

Informace o nároku na dovolenou u pedagogických pracovníků a o platové zařazení ředitelky Základní a mateřské školy, pokud do základní školy nenastoupí žádní žáci. 

11.08.2014

Informace 89081/2014

Informace k akreditacím a akreditovaným vzdělávacím oborům SZŠ a VOŠ zdravotnické, Brno, Merhautova 15.