UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2016

21.12.2016

Informace č.j.: JMK 180787/2016

informace o "dokumentu o průběhu 1 roku samosprávy JMK po krajských volbách 2008", o kampani "Marketingová propagace JMK ve východní Evropě" a o průzkumech realizovaných společností SANEP s.r.o. 

13.12.2016

Informace zveřejněné na žádost č.j.: JMK 139832/2016

Informace o kampani "Marketingová propagace Jihomoravského kraje ve východní Evropě" 

29.11.2016

Informace č.j.: JMK 172911/2016

seznam řízení vedených KrÚ dle zákona č. 184/2006 Sb. (tj. vyvlastňovacích řízení) kde je účastníkem ŘSD 

15.11.2016

Informace č.j.: JMK 164869/2016

146 RJMK body 147, 153, 158, 174, 191, 207 

07.11.2016

Informace č.j.: JMK 159030/2016

146 RJMK body 9, 11, 12, 31, 32, 35 

07.11.2016

Informace č.j.: JMK 158948/2016

150 RJMK body 101, 138 

07.11.2016

Informace č.j.: JMK 158890/2016

155 RJMK body 3, 43 

07.11.2016

Informace č.j.: JMK 158645/2016

148 RJMK body 73, 77, 76, 117 

07.11.2016

Informace č.j.: JMK 157930/2016

160 RJMK body 51, 104 

27.10.2016

Informace č.j.: JMK 154079/2016

159 RJMK všechny body 

14.10.2016

Informace č.j.: JMK 147264/2016

smlouvy uzavřené se společnostmi: MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o. a Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. v letech 2010 - 2016; přehled plnění v oblasti mediální prezentace JMK v letech 2015 - 2016; aj. 

03.10.2016

Informace č.j.: JMK 142202/2016

Finanční vztahy Jihomoravského kraje se subjekty: ASTRO CAPITAL a.s.; OCTANTIS, a.s.; Easy Communications s.r.o.; REGIONÁLNÍ NOVINKY a.s.; PLAY NET a.s.; SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.; SANEP s.r.o.; KLINIKA ZDRAVÍ o.p.s.  

03.10.2016

Informace č.j.: JMK 142802/2016

Náklady Krajského úřadu Jihomoravského kraje za mediální a podobné služby v letech 2014, 2015 a v prvních šesti měsících roku 2016 - kolik peněz utratil kraj v uvedeném období za prezentaci, služby PR, marketing, mediální služby, mediální poradenství, mediální prezentaci, reklamu (billboardy, webové bannery, reklamní předměty atd.), vydávání tištěných periodik, aj. 

03.10.2016

Informace č.j.: JMK 140868/2016

154 RJMK body 4, 16, 58, 67, 91 

22.09.2016

Informace zveřejněné na žádost č.j.: JMK 123119/2016

dokumentace dokládající naplnění objednaných a fakturovaných služeb od společností Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. a MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o. 

19.09.2016

Informace č.j.: JMK 135976/2016

153 RJMK body 5,85, 86, 87 

19.09.2016

Informace č.j.: JMK 134177/2016

Informace o počtu správních žalob podaných Krajským úřadem Jihomoravského kraje ke správním soudům v letech 2012-2016 

19.09.2016

Informace č.j.: JMK 135017/2016

doklady o stavu plnění objednávek č. 02/254/12 a č. 14/11/14 u společnosti MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o. 

19.09.2016

Informace č.j.: JMK 134514/2016

Informace o obchodních vztazích se subjekty: MAFRA, a.s.; LONDA spol. s r. o. a Stanice O, a.s. 

19.09.2016

Informace č.j.: JMK 132841/2016

seznam obchodních vztahů mezi JMK a subjekty: MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o.; PROFIL reklamní a zprostředkovatelská agentura a Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o.; v letech 2010 - 2016 

06.09.2016

Informace č.j.: JMK 130496/2016

faktury (vyplacené) a smlouvy uzavřené se společností P&P Media s.r.o. a jednou fyzickou osobou, a to od 01.01.2009 

06.09.2016

Informace č.j.: JMK 131306/2016

informace týkající se příspěvkových organizací a obchodních společností kraje, rozpočtu kraje a etického kodexu a ochrany whistleblowerů 

06.09.2016

Informace č.j.: JMK 127794/2016

faktury (vyplacené) a smlouvy uzavřené se společnostmi Producentské centrum PROPIL Mariánské Lázně, s.r.o., MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o. a jednou fyzickou osobou, a to od 01.01.2009 

06.09.2016

Informace č.j.: JMK 127607/2016

faktury (vyplacené) a smlouvy uzavřené se společností SANEP s.r.o. a dalšími subjekty a fyzickými osobami, a to od 01.01.2009 

01.09.2016

Informace č.j.: JMK 127026/2016

Informace o obchodních vztazích se subjekty: Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o.; MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o.; JT media, s.r.o.; OUR Media a.s. a fyzickou osobou 

01.09.2016

Informace č.j.: JMK 124494/2016

Informace o finančních prostředcích vyplacených z rozpočtu JMK na pomoc obětem trestných činů (sociální služby obětem, podpora prevence kriminality, jiná podpora obětem) 

01.09.2016

Informace č.j.: JMK 126930/2016

Informace o spolupráci kraje se společností MARKETINGOVÉ CENTRUM PRIFIL, s.r.o.; kritéria objednávek č. 14/222/15 a č. 14/307/15 a informace o působení fotografa v rámci KrÚ JMK 

01.09.2016

Informace č.j.: JMK 126774/2016

smlouvy uzavřené se společnostmi: Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. a JT media, s.r.o. a přehled přijatých faktur 

01.09.2016

Informace č.j.: JMK 126719/2016

smlouvy uzavřené se společnostmi: Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. a MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o. a dvěma fyzickými osobami 

Náhled
23.08.2016

Informace zveřejněné na žádost č.j.: JMK 122314/2016

faktury (obdržené a proplacené) a smlouvy uzavřené se společností EURO ONE, s.r.o., od 01.10.2008 doposud 

17.08.2016

Informace č.j.: JMK 122996/2016

kopie všech ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol dle § 22 zákona č. 210/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

09.08.2016

Informace č.j.: JMK 117552/2016

informace o pracovně-právním nebo obchodním závazkovém vztahu dvou osob s Jihomoravským krajem 

05.08.2016

Informace č.j.: JMK 115165/2016

formulář žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

05.08.2016

Informace č.j.: JMK 115160/2016

výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 

05.08.2016

Informace č.j.: JMK 114791/2016

smlouvy uzavřené mezi JMK a Asociací nestátních neziskových organizací JMK o poskytnutí dotací, včetně finančních vyúčtování a závěrečných zpráv 

28.07.2016

Informace č.j.: JMK 111772/2016

darovací smlouvy za období od 1. ledna 2014 do 10. července 2016 

19.07.2016

Informace č.j.: JMK 106303/2016

přehled akciových společností ve vlastnictví či spoluvlastnictví JMK 

01.07.2016

Informace č.j.: JMK 95445/2016

informace týkající se veřejných zakázek, hospodaření s majetkem kraje, příspěvkových organizací a obchodních společností s majetkovou účastí kraje, dotací a grantů, etického kodexu, aj. 

10.06.2016

Informace č.j.: JMK 79969/2016

seznam obcí a měst v JMK, kde je ke dni podání žádosti zakázán podomní prodej a kopie příslušných nařízení o jeho zákazu 

10.06.2016

Informace č.j.: JMK 77053/2016

zprava o výsledku auditu, resp. právní analýzy vztahů mezi JMK a Letiště Brno, a.s.; smlouva uzavřená mezi JMK a KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.; zpráva o výsledku kontroly v Nemocnici Břeclav 

07.06.2016

Informace č.j.: JMK 75867/2016

informace o výsledcích kontrol (kontrolních zjištěních) prováděných OKP KrÚ JMK za období 2010-2016 v Dětském domově Hodonín 

22.05.2016

Informace č.j.: JMK 73388/2016

smlouvy uzavřené mezi JMK a Asociací nestátních neziskových organizací JMK o poskytnutí dotací, včetně finančních vyúčtování a závěrečných zpráv 

22.05.2016

Informace č.j.: JMK 70237/2016

informace o smlouvách uzavřených mezi JMK a společností Deepview s.r.o. 

26.04.2016

Informace č.j.: JMK 60021/2016

kopie všech tzv. konečných faktur dle čl. III Smlouvy o pronájmu a provozování letiště Brno-Tuřany za rok 2015 

15.04.2016

Informace č.j.: JMK 52493/2016

počet veřejných zakázek zadávaných v zastoupení dle § 151 zákona o veřejných zakázkách, jejichž zadávací řízení bylo zahájeno v roce 2015 a metody měření výkonnosti na krajské úrovni 

15.04.2016

Informace č.j.: JMK 47091/2016

informace o počtech pracovníků na jednotlivých organizačních útvarech KrÚ k 01.02.2016; výkazy o výkonech veřejné správy za roky 2014 a 2015, aj. 

25.03.2016

Informace č.j.: JMK 43000/2016

zprava o výsledku auditu, resp. právní analýzy vztahů mezi JMK a Letiště Brno, a.s.; smlouva uzavřená mezi JMK a KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o.; zpráva o výsledku kontroly v Nemocnici Břeclav 

17.03.2016

Informace č.j.: JMK 33283/2016

smlouvy JMK s kolektivními správci OSA a INTERGRAM v letech 2014 až 2015 

18.02.2016

Informace č.j.: JMK 21443/2016

24 ZJMK všechny body a hlasování 

12.02.2016

Informace č.j.: JMK 19474/2016

126 RJMK body 57, 82, 88, 93 

12.02.2016

Informace č.j.: JMK 18771/2016

129 RJMK body 54,71 

12.02.2016

Informace č.j.: JMK 18455/2016

127 RJMK body 60,117 

12.02.2016

Informace č.j.: JMK 18168/2016

129 RJMK body 79,80,81 

12.02.2016

Informace č.j.: JMK 14723/2016

128 RJMK body 5, 33 

12.02.2016

Informace č.j.: JMK 19056/2016

23 ZJMK body 14,76,87 

05.02.2016

Informace č.j.: JMK 12060/2016

informace prezentované na semináři k ZÚR JMK a studie k "Chrlickému obchvatu" 

05.02.2016

Informace č.j.: JMK 12879/2016

informace ve věci pořízení fotografií umístěných na Facebook hejtmana Haška 

27.01.2016

Informace č.j.: JMK 10568/2016

počty prvostupňových rozhodnutí přezkoumávaných KrÚ JMK k odvolání účastníků řízení za roky 2013 - 2015