Zpětný odběr prošlých baterií na krajském úřadě

V hlavním budově krajského úřadu v Brně na Žerotínově náměstí funguje místo zpětného odběru použitých baterií. Od 4. ledna 2016 zároveň začala soutěž mezi pěti úseky krajského úřadu, jejímž cílem je vytřídit co největší množství použitých baterií.

Soutěž, která potrvá do 30. září letošního roku, symbolicky zahájili náměstek hejtmana Roman Celý, radní Jaroslav Parolek spolu s ředitelkou krajského úřadu Věrou Vojáčkovou a vedoucím odboru životního prostředí Františkem Havířem. Sběrné místo je umístěno u informací, obsahuje pět kusů nádob určených ke sběru baterií. Každý úsek má k dispozici vlastní nádobu, v níž bude moci průběžně sledovat stav soutěže. Válce mohou plnit zaměstnanci úřadu i veřejnost.

Jihomoravský kraj tak navazuje na dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s provozovateli kolektivních systémů zpětného odběru vysloužilých zářivek, elektrozařízení, tonerů apod. A zároveň naplňuje cíl společensky odpovědného úřadu.
foto JMKfoto JMKfoto JMK