Průzkum zaměstnanosti k 31. 12. 2015

Závěrečná zobecněná zpráva průzkumu (včetně mapových příloh) je k dispozici zde (docx, 3,5 MB).

Informace o předchozích ročnících průzkumu jsou zde.