Informace č.j.: JMK 115687/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                              Sp.Zn.                                                    Vyřizuje/linka                                    Brno

JMK 115687/2007                     S-JMK 115687/2007 OSO                    Mgr. Koníček/541658854                10. 9. 2007

 

 

Bod č. 4 ze 128. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

           dne 3. 9. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 4 na 128. zasedání RJMK“.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme, že povinný subjekt Vámi požadované informace nemá, neboť uvedený materiál k bodu č. 4 programu na 128. schůzi Rady Jihomoravského kraje nebyl předložen, protože nebyly zpracovány žádné návrhy, připomínky a podněty k vyřízení.

 

 

            S pozdravem

 

 

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

 

 

 

 

 

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz