Informace č.j. JMK 116433/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

                                                                                   

  

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 116433/2007              Suchá /15222                                               7.9.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

 

Vážený pane docente,

 

 

na základě Vašich žádostí ze dne 3.9.2007, které jsou na KrÚ JMK evidovány pod č.j.: JMK 115688/2007 a JMK 115699/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, předkládáme v příloze kopie kompletních materiálů schválených v bodě 19 na 128. zasedání Rady Jihomoravského kraje a v bodě 15 na 129. zasedání Rady Jihomoravského kraje, které se týkají zahraničních pracovních cest představitelů Jihomoravského kraje.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D.

vedoucí odboru vnějších vztahů

                                                                                                                     v.z. PhDr. Pavol Foltín, v.r.

 

 

 

Přílohy: dle textu

 

 

                    DIČ                      Telefon             Fax                  E-mail                                                 Internet

70888337        CZ70888337        541651522      541651529      ovv@kr-jihomoravsky.cz                      www.kr-jihomoravsky.cz