Krajská rada dala zelenou pro tři významné jihomoravské dopravní stavby

Deset mostů, deset kilometrů vozovky, vybudování dešťové kanalizace a odvodnění silnice, chodníky. Rada Jihomoravského kraje dala na 126. schůzi souhlas k zahájení zadávacího řízení na veřejné zakázky na stavební práce tří významných dopravních staveb.

„Jedná se o krajské silnice, konkrétně úseky Podivín – Lednice, Bzenec Přívoz – Strážnice a Březina průtah. Celková délka je asi 10 kilometrů a odhadovaná cena je kolem 213 milionů korun bez DPH,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Ve všech případech by stavební práce, financované především z evropských fondů, měly být zahájeny v březnu příštího roku. „V případě průtahu obcí Březina jde o akci, která byla mezi podněty občanů jižní Moravy v projektu „Váš kraj, Váš rozpočet“ v rámci připomínek k návrhu rozpočtu na rok 2016,“ doplnil hejtman.

Silnice druhých a třetích tříd přebíral Jihomoravský kraj od státu ve špatném stavu a postupně se je snaží dát díky krajskému rozpočtu a evropským dotacím dohromady. „Letos jsme investovali do silnic přes 1,6 miliardy korun, a to i s přispěním Státního fondu dopravní infrastruktury. Bylo to však poprvé, kdy stát krajům takto významně pomohl. Byli bychom rádi, abychom stejný systém nastavili i pro roky další. Vždyť až 80 % dopravních výkonů se děje právě na krajských silnicích. Přitom kraje nemají ani haléř ze silniční daně nebo spotřební daně na pohonné hmoty. Chceme jednat o lepším systému, protože bezpečné silnice znamenají méně nehod. A to musí být prioritní nejen pro hejtmany, ale také pro vládu. A podporu premiéra i některých dalších ministrů máme,“ sdělil hejtman Hašek.

Akce „II/422 Podivín - Lednice“ řeší rekonstrukci silnice II/422 v úseku mezi městem Podivín a obcí Lednice. Celková délka řešeného úseku je 4,636 km. Součástí stavby je rekonstrukce pěti mostů nacházejících se v tomto úseku. Stávající komunikace a mostní objekty jsou ve velmi špatném stavebním stavu, chybějí zde bezpečnostní prvky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 78,5 milionů Kč bez DPH.

U stavby „II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55“ jde o rekonstrukci silnice v délce 4,441 km. V rámci stavby dojde také k rekonstrukcím na pěti mostech. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 73,4 milionů Kč bez DPH.

V případě rekonstrukce silnice II/373 a III/37367 v obci Březina půjde také o autobusové zálivy a na ně navazující chodníky, vybudování nové dešťové kanalizace k odvodnění silnice, přeložky inženýrských sítí, opěrné zdi, rekonstrukce zatrubnění Ochozského potoka, osvětlení a vjezdové brány. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 62 milionů Kč bez DPH.