Konference společenské odpovědnosti

Krajský úřad Jihomoravského kraje pořádá od roku 2013 konference "Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti" věnující se zajímavým a aktuálním tématům společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Za dosavadních 6. ročníků se na konferencích představilo mnoho zajímavých a inspirativních řečníků a hostů - zástupců veřejné správy, soukromého sektoru, neziskových organizací včetně osob mediálně známých jako je například matematik a filantrop Karel Janeček nebo několikanásobný mistr světa a ČR v jízdě na vysokém kole a autor projektu Na kole dětem Josef Zimovčák.

V prvních třech ročnících byly na konferencích prezentovány různorodé příspěvky týkající se společenské odpovědnosti, od roku 2016 byla konference věnována vždy jednomu ucelenému tématu. Dotkli jsme se tak problematiky otevřené společnosti, dobrovolnictví nebo omezování spotřeby plastů a obalů vůbec, minimalistického životního stylu zaměřeného na produkci co nejmenšího množství odpadu.

V roce 2020 se konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti z důvodu opatření souvisejících s COVID - 19 bohužel nekonala. Téma konference se mělo tentokrát věnovat sociální oblasti a hosté i účastníci měli diskutovat o rodinné politice, důležitosti mezigeneračního propojení a soužití. Snad se k tomuto zajímavému tématu budeme moci vrátit v roce 2021.

 

Prozatím poslední VI. ročník konference se uskutečnil 6. června 2019 v Impact Hub Brno na téma: Jak žít bez odpadu – bez obalu – bez plastu.

V rámci dvou bloků panelové diskuse se účastníci konference dozvěděli mnoho zajímavých informací týkajících se například třídění odpadů a jeho dalšího využití, minimalismu jako takového a jak jej zapojit do našeho běžného života, jak minimalizovat spotřebu jednorázových plastů či vzniku odpadu úplně předcházet a stát se zero-waste domácností. Součástí byly i praktické workshopy zaměřené na sdílení zkušeností se sociálně odpovědným zadáváním, jehož kritériem je právě minimalizace odpadů při veřejném nakupování. Tento workshop vedla specialistka z MPSV Monika Dobrovodská. Tipy jak v rámci běžného života můžeme přispět k ochraně životního prostředí předala Helena Továrková, ředitelka Nadace Veronika. Se znalostmi o využívání bioodpadu a kompostování ve městě doplněné výrobou domácího vermikompostéru nebo semínkových bomb k ozeleňování veřejných prostranství se podělily dámy s Kokoza o.p.s.

 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK