Nejlépe odpad na jižní Moravě třídí Břeclav, Mikulov, Perná a Podhradí nad Dyjí

Zástupci jihomoravských obcí a měst, které nejlépe třídí odpad, převzali 26. listopadu 2015 v Brně na slavnostním vyhlášení tradiční soutěže „My třídíme nejlépe“ trofeje a finanční odměny. Za Jihomoravský kraj soutěžícím blahopřál radní Jaroslav Parolek.

Stěžejním kritériem pro umístění byla hmotnost vytříděného papíru, plastů, skla a nápojových kartonů na jednoho obyvatele. Výsledky ale ovlivnily i další faktory, mimo jiné například sběr kovů či hustota sběrné sítě. Nejlépe si lidé vedli v Břeclavi, Mikulově, Perné a v Podhradí nad Dyjí.

Soutěž pořádá autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., ve spolupráci s Jihomoravským krajem. Obce a města jsou rozděleny do čtyř kategorií podle počtu obyvatel, a to kvůli spravedlivějšímu hodnocení.

V kategorii měst nad 10 000 obyvatel zvítězila Břeclav. Každý její obyvatel vytřídil za uplynulý rok v průměru 41 kg papíru, plastů, skla, nápojových kartonů a kovů. Na druhé příčce se umístil Kyjov s výtěžností 55,6 kg a jako třetí skončil Vyškov s výtěžností 47,8 kg.

Mezi městy a obcemi od 2 000 do 10 000 obyvatel si pomyslné zlato odnesl Mikulov se 77,8 kilogramu vytříděného odpadu na obyvatele. Následovaly Střelice a Čejkovice, kde lidé za rok v průměru separovali 67, respektive 89,5 kilogramu odpadu. Zde je třeba znova připomenout, že do celkových výsledků vstupují i další parametry než jen hmotnost.

Další kategorií jsou obce s počtem obyvatel od 500 do 2 000. V nich mezi tradiční šampiony patří Perná, která zvítězila i letos se 106,3 kilogramu, druhé místo si vysbírali lidé v Pavlově se 79,8 kilogramu a třetí pozici obsadily Novosedly se 72,2 kilogramu.

Poslední kategorie nejmenších obcí do 500 obyvatel má také svého dlouhodobého přeborníka, a tím je Podhradí nad Dyjí. Tentokrát se místní ještě více překonali a do kontejnerů putovalo 226,7 kilogramu odpadu na jednoho z nich. Druhé Oslnovice se mohou pochlubit také velice pěknými 161,3 kilogramu a třetí Onšov 96,4 kilogramu.

Obce na prvním místě dostaly šek na 30 000 korun, na druhém místě na 20 000 korun a na třetím 10 000 korun. Jejich představitelé si odnesli také trofej – ručně vyrobený květináč ve tvaru Jihomoravského kraje.

„Soutěž obcí je velmi důležitou součástí aktivit na podporu třídění odpadů. Dává srovnání a motivuje tak k tomu, aby obce a města podávaly lepší výkony. Jihomoravský kraj bude navíc schvalovat nový plán odpadového hospodářství do roku 2024. Obce čekají velmi náročné úkoly v třídění a zpracování odpadu, posuneme se v tomto o úroveň výš,“ uvedl Jaroslav Parolek, radní Jihomoravského kraje, zodpovědný za oblast životního prostředí, který nad letošním ročníkem soutěže „My třídíme nejlépe“ převzal záštitu.

Třídění odpadů se stále více stává přirozenou součástí životního stylu obyvatel kraje. „Jak vyplývá ze statistik naší společnosti, na jednoho obyvatele Jihomoravského kraje připadalo v uplynulém roce 19,4 kilogramu vytříděného papíru, 7,8 kilogramu plastů, 9,8 kilogramu skla a 0,3 kilogramu nápojových kartonů. Oproti roku 2013 se průměrná výtěžnost uvedených druhů odpadů zvýšila o více než kilogram. To je růst vyšší, než je průměr ČR. Ještě lépe to dopadlo u plastů, kde je meziroční nárůst výtěžnosti dvojnásobný proti průměru ČR,“ popsal výsledky třídění v kraji Ing. Milan Hroudný ze společnosti EKO-KOM, a. s. Ta se ke třídění snaží kromě obcí motivovat přímo jejich obyvatele. Motto letošní kampaně zní: „Záleží na vás.“

„Přesně tak to je. Každý svým chováním může ovlivnit, jestli ho přede dveřmi domova bude čekat příroda nebo haldy odpadků. Přitom stačí málo. Třídit a ujít čas od času necelých sto metrů k nejbližším kontejnerům,“ dodává Milan Hroudný.

Kontejnerů totiž zase přibylo. „Ke konci loňského roku se na území Jihomoravského kraje nacházelo 30 082 barevných kontejnerů. Zatímco v roce 2005 připadalo jedno kontejnerové hnízdo na 327 obyvatel, teď je jedno na 130 obyvatel,“ uzavřel Milan Hroudný.

foto JMKfoto JMKfoto JMK