foto 1 foto 2

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-20

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje je základním strategickým dokumentem v oblasti školství na úrovni kraje. Je zpracován v souladu s § 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, v platném znění.

Jako strategický dokument Jihomoravského kraje je dále zpracován v souladu s Interním normativním aktem Krajského úřadu Jihomoravského kraje 51/INA-KrÚ Strategické a programové dokumenty (pracovní postup), vydání 3. ze dne 18.09.2014.

 

Připomínkové řízení probíhalo od 21. ledna 2016 (čtvrtek) do 12. února 2016 (pátek). Vypořádání připomínek naleznete ZDE.

 

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016 na své 26. schůzi konané 21. dubna 2016. 

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihomoravského kraje 2016-20 je k dispozici na tomto odkazu: DZ JMK 2016-20 (pdf, 1,6 MB), včetně příloh (xlsx, 81 kB).