Informace č.j. JMK 113846/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

                                                                                              

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 113846/2007              Bárta/1525                                                   29.8.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Vážený pane docente,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 27.8. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 113846/2007, Vám předkládáme v příloze kopii kompletního materiálu předloženého k bodu 43  na 127. schůzi Rady Jihomoravského kraje.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů

 

 

 

Přílohy: dle textu