Informace č.j. JMK 112669/2007

Jihomoravský kraj

Odbor vnějších vztahů

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

                                  

 

 

 

 

Vaše č.j.                                 Naše č.j.                                 Vyřizuje/linka                                              Brno

                                                JMK 112669/2007              Absolon/1521                                              27.8.2007

Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. – Žádost o poskytnutí informace o služební cestě 1. náměstka hejtmana Ing. Milana Venclíka

 

Vážený pane docente,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 22.8. 2007, která je na KrÚ JMK evidována pod č.j.: JMK 110528/2007, Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sděluji, že v účetnictví JMK není v období od 1. 1. 2002 do 14. 8. 2007 vyúčtován žádný cestovní příkaz Ing. Venclíka, na kterém by bylo uvedeno místo jednání Borovinka na Českomoravské Vysočině.

 

 

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Čeněk Absolon, Ph.D., v.r.

vedoucí odboru vnějších vztahů