Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

Informační systém SEA

 

SEA Stanovisko MŽP k návrhu POH JMK 2016–2025 (pdf, 284 kB)

 

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce POH JMK 2016–2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP (pdf, 326 kB)

 

Prohlášení k posouzení vlivů koncepce „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025“ na životní prostředí a zdraví lidí (pdf, 367 kB)


Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva JMK, konaného dne 17. 12. 2015, usnesení č. 2255/2015-Z23 (pdf, 187 kB)

 

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025

Analytická část POH JMK 2016–2025 (pdf, 8,78 MB)
Směrná část POH JMK 2016–2025 (pdf, 708 kB)
Závazná část POH JMK 2016–2025 (pdf, 1,05 MB)

 

Obecně závazná vyhláška – Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 1

 

Zprávy o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025

1. hodnotící zpráva za období 2016, 2017 (pdf, 800 kB)

2. hodnotící zpráva za období 2018, 2019 (pdf, 804 kB)