foto 1 foto 2

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025

Informační systém SEA

 

SEA Stanovisko MŽP k návrhu POH JMK 2016-2025 (pdf, 284 kB)

 

Vypořádání připomínek k návrhu koncepce POH JMK 2016–2025 a k vyhodnocení vlivu koncepce na ŽP (pdf, 326 kB)

 

Prohlášení k posouzení vlivů koncepce „Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016-2025“ na životní prostředí a zdraví lidí (pdf, 367 kB)


Výpis usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva JMK, konaného dne 17.12.2015, usnesení č. 2255/2015-Z23 (pdf, 187 kB)

 

Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025

Analytická část POH JMK 2016-2025 (pdf, 8,78 MB)
Směrná část POH JMK 2016-2025 (pdf, 708 kB)
Závazná část POH JMK 2016-2025 (pdf, 1,05 MB)

 

Obecně závazná vyhláška - Věstník právních předpisů Jihomoravského kraje, ročník 2016, částka 1

 

Zprávy o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016–2025

1. Hodnotící zpráva za období 2016, 2017 (pdf, 800 kB)