Zhodnocení potencionálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje a Model silniční dopravy pro síť JMK

Zhodnocení potencionálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje a Model silniční dopravy pro síť JMK
zpracovatel: URBANISMUS, ARCHITEKTURA, DESIGN-STUDIO, s.r.o., HBH Projekt, spol. s r.o., 2014


1.Zhodnocení potencionálu území a modelových stavů silniční sítě Jihomoravského kraje 

  • etapa A - Zhodnocení potencionálu území

TEXTOVÁ ČÁST (pdf, 470kB)

TABULKOVÁ ČÁST (pdf, 5 MB)

GRAFICKÁ ČÁST (pdf, 11,2 MB)
 

  • etapa B - Návrh scénářů

TEXTOVÁ ČÁST (pdf, 6,7MB)

GRAFICKÁ ČÁST

1. Podkladové modely (pdf, 15,5 MB)
2. Sledované modely (pdf, 4,5 MB) 

  • etapa C - Interpretace modelových stavů

 TEXTOVÁ ČÁST (pdf, 15MB)

 

2.Model silniční dopravy pro síť JMK
 

ZPRÁVA (pdf, 217kB)

SCHÉMATA předpokládané výhledové sítě pro modelové scénáře A, B, C a D:

A.VARIANTA ZÁKLADNÍ (pdf, 1092kB)

B.VARIANTA ROZVOJOVÁ - STUDIE STRNAD (pdf, 1097kB)

C.VARIANTA ROZVOJOVÁ-R43 BYSTRCKÁ STOPA (pdf, 1140kB)

D.VARIANTA ROZVOJOVÁ-R43 BÍTÝŠSKÁ STOPA (pdf, 1163kB)


KARTOGRAMY zatížení silniční sítě:


1.1 Stávající silniční síť, stav sítě rok 2013. Stav bez přenásobení koeficienty (pdf, 969kB)

1.2 Stávající silniční síť, stav sítě rok 2013, detail okolí města Brna. Stav bez přenásobení koeficienty (pdf, 299kB)

2.1 Koncepční varianta A, stav sítě rok 2035+. Stav bez přenásobení koeficienty rok 2010 (pdf, 987kB)

2.2 Koncepční varianta A, stav sítě rok 2035+. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 1011kB)

2.3 Koncepční varianta A, stav sítě rok 2035+, detail okolí města Brna. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 320kB)

3.1 Koncepční varianta B, stav sítě rok 2035+. Stav bez přenásobení koeficienty rok 2010 (pdf, 996kB)

3.2 Koncepční varianta B, stav sítě rok 2035+. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 1013kB)

3.3 Koncepční varianta B, stav sítě rok 2035+, detail okolí města Brna. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 328kB)

4.1 Koncepční varianta C, stav sítě rok 2035+. Stav bez přenásobení koeficienty rok 2010 (pdf, 959kB)

4.2 Koncepční varianta C, stav sítě rok 2035+. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 1026kB)

4.3 Koncepční varianta C, stav sítě rok 2035+, detail okolí města Brna. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 338kB)

5.1 Koncepční varianta D, stav sítě rok 2035+. Stav bez přenásobení koeficienty rok 2010 (pdf, 998kB)

5.2 Koncepční varianta D, stav sítě rok 2035+. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 1028kB)

5.3 Koncepční varianta D, stav sítě rok 2035+, detail okolí města Brna. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 340kB)

6.1 Dílčí varianta C1, stav sítě rok 2035+, detail okolí města Brna. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 334kB)

6.2 Dílčí varianta C2, stav sítě rok 2035+, detail okolí města Brna. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 328kB)

6.3 Dílčí varianta C3, stav sítě rok 2035+, detail okolí města Brna. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 338kB)

6.4 Dílčí varianta C4, stav sítě rok 2035+, detail okolí města Brna. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 338kB)

6.5 Dílčí varianta C5, stav sítě rok 2035+, detail okolí města Brna. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 334kB)

6.6 Dílčí varianta C6, stav sítě rok 2035+. Stav s přenásobením koeficienty dle TP 225 rok 2035 (pdf, 535kB)