Konference řešila otázku dotací pro obce v novém rozpočtovém období

Jaká bude situace s dotacemi pro obce v novém rozpočtovém období a jak bude vypadat dotační politika po roce 2015 – to byla ústřední témata konference, která se ve čtvrtek 1. října 2015 konala v Brně.

Účastníky konference pozdravil náměstek hejtmana Roman Celý, který nad celou akcí převzal záštitu, a seznámil přítomné se současnými dotačními programy Jihomoravského kraje. Konferenci, jež byla určena především zástupcům obcí a měst, zorganizoval Institut pro regionální spolupráci.

foto JMKfoto JMKfoto JMK