Cenu Jihomoravského kraje letos získá 17 osobností

Krajští zastupitelé 17. září 2015 schválili udělení Ceny Jihomoravského kraje pro rok 2015 celkem sedmnácti osobnostem z různých oblastí.

Cena Jihomoravského kraje je ocenění, kterým Zastupitelstvo Jihomoravského kraje oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj Jihomoravského kraje, hrdinské a jiné výjimečné činy osobností, které se na území kraje narodily, žijí nebo jsou s ním spojeny svým působením, jejichž život, dílo, činnost nebo jednání výrazným způsobem reprezentuje v určité oblasti Jihomoravský kraj a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu, a které svými morálními kvalitami můžou být příkladem. Cena se uděluje od roku 2004, po rozhodnutí krajského zastupitelstva. K jejím držitelům patří mj. Hana Zejdová (v roce 2004), Karel Kašpárek (v roce 2005), Yvetta Hlaváčová (v roce 2006), Jiří Netík (v roce 2007), David Kostelecký (v roce 2008), Jiří Škrla (v roce 2009), Václav Věžník (v roce 2010), Alena Štěpánková Veselá (v roce 2011), Jožka Černý, Zdeněk Rotrekl a Miroslava Knapková v roce 2012, sourozenci Hana a Petr Ulrychovi či Jan Smolík v roce 2013 a např. Jiří Daler a Armin Delong v roce 2014.

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje udělilo Cenu Jihomoravského kraje v roce 2015 následujícím osobnostem za přínos v těchto oblastech:

za pomoc zdravotně postiženým a potřebným................................................... Antonín Hrabec,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu
............................................................... Emil Boček,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu
........................................................... Manfred Fass,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu
............................................................ Ludvík Kolek,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu
........................................................... Hana Portová,
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu
...................... Tomáš kardinál Špidlík (in memoriam),
za dílo, činnost nebo jednání, které výrazným způsobem reprezentuje Jihomoravský kraj
a přispívá k jeho věhlasu a dobrému jménu
................................................................. Jiří Urban,
za přínos v oblasti vědy.......................................................................................... Miloš Stehlík,
za přínos v oblasti vědy............................................................................................ Dušan Uhlíř,
za přínos v oblasti vědy................................................................................... Vojtěch Žampach,
za přínos v oblasti umění...................................................................................... Milivoj Husák,
za přínos v oblasti umění.................................................................................. Božena Krejčová,
za přínos v oblasti umění................................................................................ Jarmila Lorencová,
za přínos v oblasti umění................................................................................. Kateřina Tučková,
za přínos v oblasti sportu........................................................................................... Karol Divín,
za přínos v oblasti sportu................................ Vlastimil Bubník a Josef Masopust (in memoriam).