Soutěž o nejlépe opravenou kulturní památku Jihomoravského kraje (2007 - 2019)

Soutěž „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“

 

Hlasování probíhá zde- SMS hlasování probíhá od 15. března - 31. března 2021

 

Pořádáním této soutěže se Jihomoravský kraj snaží motivovat vlastníky kulturních památek k jejich příkladným obnovám a zároveň šířit povědomí o kulturním dědictví jižní Moravy mezi širokou veřejnost.
Soutěž probíhá každoročně již od roku 2007. Od roku 2009 soutěží památky ve 3 kategoriích (velké stavby, díla výtvarného umění a malé stavby). Od roku 2019 je nové pojetí soutěže, kdy hlavní ceny k udělení navrhuje odborná komise soutěže a hlasování formou SMS je zachováno v jedné soutěžní kategorii, tzv. Ceně veřejnosti.  Finanční dary se udělují ve výši 150 tis. Kč a 100 tis. Kč za první a druhé místo v kategorii velkých staveb, 70 tis. Kč a 40 tis. Kč za první a druhé místo v kategorii díla výtvarného umění a 50 tis. Kč a 10 tis. Kč za první a druhé místo v kategorii drobných staveb. Vítězi tzv. Ceny veřejnosti je udělen finanční dar ve výši 60 tis. Kč.
Nominovat památku do soutěže může kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Po ukončení nominací zpracuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno, odborné posouzení oprav či restaurování jednotlivých památek a poté komise soutěže vybere max. 35 památek, které jsou zařazeny do soutěže.

 

 

Sborník k 10 letům konání soutěže (pdf, 3,79 MB)

 

Vítězové uplynulých ročníků:

 

2020

 

 

 

 

 

 

Kategorie velké stavby:                                                                                   Kategorie díla výtvarného umění:

keramická továrna Kocanda, Kravsko                                                              restaurátorská obnova fresek v kostele sv. Leopolda, Brno

 

      

 

 

 

Kategorie drobné stavby:                                                                    Kategorie Cena veřejnosti:

kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého, Znojmo                             kostel sv. Bartoloměje, Blížkovice

 

 

 

 

Brožura soutěže NOP JMK 2020 (pdf, 3 999 kB)

 

 

 

2019

 

 

 

Kategorie velké stavby:                                                       Kategorie díla výtvarného umění:                        Kategorie drobné stavby:

větrný mlýn, Kuželov                                                         socha Madony v kostele Nanebevzetí                   karner sv. Ondřeje, Vranov nad Dyjí 

                                                                                         Panny Marie, Kyjov                                

 

 

 

 

Kategorie Cena veřejnosti:

kostel Nejsvětější Trojice, Žatčany

 

 

Brožura soutěže NOP JMK 2019 (pdf, 5 240 kB)

 

2018

  

 

 

 

Kategorie velké stavby:                                                                           Kategorie díla výtvarného umění:                                 Kategorie drobné stavby:

dům, Pouzdřany                                                                                    boží muka tzv. Floriánek, Jevišovice                           kaplička Panny Marie, Moravský Krumlov

                                 

 

 

Brožura soutěže NOP JMK 2018 (pdf, 2 453 kB)

obálka brožury soutěže NOP JMK 2018 (pdf, 343 kB)                                                                   

 

 

2017

 

 

 

Kategorie velké stavby:                                                                       Kategorie díla výtvarného umění:                                                Kategorie drobné stavby:

fara, Vranov nad Dyjí                                                                          varhany v loretánské kapli, Brno                                                 boží muka, Horní Kounice

                    

 

 

 

2016

 

 

 

Kategorie velké stavby:                                                                         Kategorie díla výtvarného umění:                                                 Kategorie drobné stavby:

kostel Nanebevzetí Panny Marie, Velké Pavlovice                                  interiér kostela sv. Jakuba, Brno                                                     kaplička, Jevišovice

                                    

 

 

Zvláštní cena komise soutěže: usedlost č. p. 213 - muzeum, Krumvíř 

 

 

 

 

 Brožura soutěže NOP JMK 2016 (pdf, 1,31 MB)

 

2015
 

  

 Kategorie velké stavby: kostel Panny Marie Bolestné, Sloup           Kategorie díla výtvarného umění: chórové lavice                           Kategorie drobné stavby:

                                                                                                  v kostele Nejsvětější Trojice, Brno-Královo Pole                         zvonička, Rebešovice

             

 

Zvláštní cena: zřícenina hradu Templštejn 

 

Zvláštní cena pro památku lidového stavitelství z předchozích ročníků soutěže: muzeum tradičního bydlení a perleťářství – venkovská usedlost, Senetářov

 

 Brožura soutěže NOP JMK 2015 (pdf, 1,40 MB)

2014 

 

 

 

Kategorie velké stavby: kostel Narození Panny Marie, Lipovec        Kategorie díla výtvarného umění: sochy sv. Ludmily                        Kategorie drobné stavby:

                                                                                                  a sv. Pavla, Hustopeče                                                                kaple sv. Panny Marie Sněžné, Tvarožná

 

 

 

 

 

 

 

 Brožura soutěže NOP JMK 2014 (pdf, 1,40 MB)

 

 

2013

 

 

 

 

Kategorie velké stavby: kostel sv. Jana Křtitele, Valtrovice          Kategorie díla výtvarného umění: oltář sv. Klimenta          Kategorie drobné stavby:

                                                                                                v kostele sv. Klimenta, Horní Břečkov                            kaple sv. Anny, Hostěnice

 

                

 

 

 Brožura soutěže NOP JMK 2013 (pdf, 1,35 MB)


2012

 

 


Kategorie velké stavby: kostel Nalezení sv. Kříže, Chvalatice          Kategorie díla výtvarného umění: kříž, Tetčice                 Kategorie drobné stavby: výklenková

                                                                                                                                                                                       kaplička - poklona od Jelenova mlýna,

                                                                                                                                                                                            Vranov nad Dyjí

                                         

 

Brožura soutěže NOP JMK 2012 (pdf, 1,76 MB)

 

2011
 

 

 

Kategorie velké stavby:                                                              Kategorie díla výtvarného umění:                                 Kategorie drobné stavby:

kostel Nejsvětější Trojice, Těšetice                                             hlavní oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie,             výklenková kaplička - poklona sv. Jana

                                                                                                Vranov nad Dyjí                                                        Nepomuckého, Archlebov

                                                                                                                                                    

                    

 

Brožura soutěže NOP JMK 2011 (pdf, 1,89 MB) 

 

2010
 

 

 

  Kategorie velké stavby:                                            Kategorie díla výtvarného umění:                                   Kategorie drobné stavby:

  kostel Jména Panny Marie, Slup                                varhany v kostele Nanebevzetí Panny Marie,                   výklenková kaplička - poklona sv. Antonína

                                                                                Vranov nad Dyjí                                                            Paduánského, Velké Pavlovice

                      

 

Brožura soutěže NOP JMK 2010 (pdf, 1,95 MB)


2009
 

 

 

   Kategorie velké stavby:                                                                 Kategorie díla výtvarného umění:                            Kategorie drobné stavby:

   železárna Stará huť, objekt „Švýcárna“, Adamov                             socha sv. Jana Nepomuckého, Jedovnice                kaple sv. Michala, Ladná

 

 

 Brožura soutěže NOP JMK 2009 (pdf, 2,18 MB)

 

2008

 

 

 

zámek, Letovice

 

 

 Brožura soutěže NOP JMK 2008 (pdf, 2,27 MB)

 

2007
 

 

 

kaplička Panny Marie, Prokopov