Informace č.j.: JMK 106862/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                               Vaše č.j.                       Naše č.j.:                       Naše SpZn.:                       Vyřizuje/linka                        Brno
                                   JMK 106862/2007        S - JMK 69065/2007 OKP        Mgr. Poláčková/541651217        13.8.2007
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence a jednání ve věci územního plánu VÚC Břeclavska - poskytnutí informace
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze poskytujeme Vámi požadované informace, tj. dopis č.j. JMK 28739/2007 ze dne 28. 2. 2007 „Informace o kompenzačních opatřeních v ÚPVÚC Břeclavsko“ včetně přílohy a písemnost označenou jako „Dohoda ve smyslu § 22
odst. 2 zákona č. 50/1976, o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.“ 
 
 
 
Kopie ostatních Vámi požadovaných informací Vám již byly předány sdělením Krajského úřadu 
č.j.: JMK 83185/2006 ze dne 3. 7. 2006, sdělením č.j. JMK 119584/2006 ze dne 22.9.2006, sdělením
č.j.: JMK 142072/2006 ze dne 6. 11. 2006, sdělením č.j. JMK 135872/2006 ze dne 9. 11. 2006,
resp. č.j. JMK 78544/2007 ze dne 12. 6. 2007, sdělením č.j. 78545/2007 ze dne 12. 6. 2007,
resp. č.j. JMK 36543/2007 ze dne 29.3.2007.
 
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v dané věci Krajský úřad nedisponuje.
 
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                                        Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                                         vedoucí odboru kontrolního a právního