Informace č.j.: JMK 68972/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
                               Vaše č.j.                  Naše č.j.:                   Naše SpZn.:                                Vyřizuje/linka                             Brno
                                                              S - JMK 68972/2007 OKP              Mgr. Poláčková/541651217            14. 8. 2007
 
 
Žádost o informace podle zákona 106/99 – korespondence ve věci ÚP VUC Břeclavsko
– IIc -
poskytnutí informace
 
Vážení,
 
na základě Vaší žádosti ze dne 26. 5. 2007 s názvem „Žádost o informace podle zákona
106/99 –korespondence ve věci ÚP VUC Břeclavsko - IIc
“, kterou bylo požadováno zaslat(citace)
1)     Kopii veškeré korespondence Krajského úřadu JMK a všech ostatních orgánů JMK a MMR v souvislosti s ÚP VUC Břeclavsko za období od 30. 4. 2007 do plné odpovědi na tuto žádost
o informaci.
2)     Kopii veškeré korespondence Krajského úřadu JMK a všech ostatních orgánů JMK se všemi ostatními subjekty, kromě MMR, Ministerstva vnitra, Nejvyššího správního soudu a občanských sdružení v souvislosti s ÚP VUC Břeclavsko za období od 30. 4. 2007 do plné odpovědi na tuto žádost o informaci.“ (konec citace) a v  souladu s rozhodnutím povinného subjektu
č.j. JMK 106912/2007 ze dne 13. 8. 2007 (k poštovní přepravě vypraveno dne 14. 8. 2007) Vám v příloze poskytujeme požadované informace, tj. dopis č.j. JMK 36851/2007 ze dne 9. 5. 2007.
 
Žádnými dalšími informacemi ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v dané věci nedisponujeme.
 
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš  v.r.          
                                                                            vedoucí odboru kontrolního a právního                                                                                          
 
 
 
Přílohy: dle textu