Informace č.j.: JMK 109026/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
Čj.:                                      SpZn.:                                      Vyřizuje/linka                               Brno
JMK   109026/2007               S-JMK109026/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234         28.8. 2007                                       
 
 
Faxová komunikace územního plánování 1.7.-30.12.2006 - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 19.8.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – faxová komunikace územního plánování 1.7.-30.12.2006“ (dále jen „Žádost“).
 
Dle Žádosti: „na oficiálních dopisech OUPSŘ uvádí faxové číslo 541651369.
a)Požadujeme kopie výpisu protokolu o využití tohoto faxového přístroje a ostatních faxových přístrojů používaných v OUPSŘ za období od 1.7.do 30.12.2007.
b) Žádáme také sdělit, jaké tel. číslo faxového přístroje používá radní ing. arch. Procházková a její sekretariát a požadujeme kopie výpisu protokolu o využití těchto faxových přístrojů za období od 1.7. do 30.12.2007“.
 
           Povinný subjekt poukazuje na nesoulad dat v názvu žádosti („1.7.-30.12.2006“) a v textu žádosti („od 1.7. do 30.12.2007“), vzhledem k tomu, že datum 30.12.2007 ještě nenastalo, vyhodnotil tento údaj jako chybu v psaní a posoudil žádost tak, že směřuje k poskytnutí údajů dle názvu žádosti, tedy za období 1.7.-30.12.2006.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
 
Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje používá faxový přístroj s číslem 541651369. Jiný faxový přístroj nepoužívá.
K Vaší žádosti o výpis protokolu o využití tohoto faxového přístroje uvádíme, že povinný subjekt považuje vyhotovování výpisu protokolu o využití faxového přístroje za vytváření nových informací. V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na vytváření nových informací.
 
 
k písm. b) Žádosti:
 
Ing. arch. Anna Procházková, členka Rady Jihomoravského kraje, a její sekretariát používají faxový přístroj s číslem 541651559. Jiný faxový přístroj nepoužívají.
 
K Vaší žádosti o výpis protokolu o využití tohoto faxového přístroje uvádíme, že povinný subjekt považuje vyhotovování výpisu protokolu o využití faxového přístroje za vytváření nových informací. V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na vytváření nových informací.
 
 
Povinný subjekt nemá žádné jiné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního