Informace č.j.: JMK 109017/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor kontrolní a právní 
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
 
 
 
Čj.:                                      SpZn.:                                      Vyřizuje/linka                               Brno
JMK   109017/2007               S-JMK109017/2007 OKP            Mgr. Klusáčková/541651234         27.8. 2007                                       
 
 
Přeshraniční SEA a EIA - poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 18.8.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – přeshraniční SEA a EIA“ (dále jen „Žádost“).
 
 
Dle Žádosti: „požadujeme
a) sdělit, kdy a jak bude vypracována SEA, která by splnila požadavek Evropské komise, tj. provést přeshraniční SEA pro Brno-Vídeň,
b) sdělit,  kdy a jak bude napraveno pochybení KrU JMK, který neprovedl při pořizování UP VUC Břeclavsko posuzování SEA, které by splnilo požadavek Evropské komise, tj. provést přeshraniční SEA pro Brno-Vídeň,
c) sdělit, kdy a jak bude vypracována EIA, která by splnila požadavek Evropské komise, tj. provést přeshraniční EIA pro Brno-Vídeň,
d) sdělit, kdy a jak bude napraveno pochybení, kdy přeshraniční posuzování EIA pro komunikaci A5 a R52 je prováděno jen pro rakouský úsek A5 končící na hranici v Mikulově, zatímco toto posuzování nebylo provedeno pro český úsek této komunikace končící také v Mikulově,
e) předat veškerou korespondenci ve věci bodu a-d) za období od 1.1.2006. Nepožadujeme korespondenci s Ekologickým právním servisem a naším OS.
 
 
 
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná, zápisy/záznamy z jednání a veškeré dokumenty předané a převzaté osobně.
 
 
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám poskytujeme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
 
k písm. a) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. b) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. c) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. d) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. e) Žádosti:
Povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
Pro úplnost dodáváme, že ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 zákona 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na budoucí rozhodnutí.
 
 
 
            S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                            Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                              vedoucí odboru kontrolního a právního