Společná tisková zpráva ministerstva vnitra, Jihomoravského kraje a města Břeclavi

Zástupci Ministerstva vnitra ČR a Policie ČR prováděli v minulých dnech rekognoskaci řady míst v Jihomoravském kraji pro možné využití při řešení případné zvýšené migrační vlny.

1. náměstek ministra vnitra a ředitel služby Cizinecké policie informovali na základě výsledku rekognoskace hejtmana Jihomoravského kraje a starostu Břeclavi o možném využití části areálu věznice v Poštorné ke zřízení mobilního detenčního zařízení, pokud si to vyžádá zvýšená migrační vlna, která by vyčerpala stávající kapacity státu sloužící k detenci zajištěných ilegálních migrantů.

Věznice Poštorná byla státem vytipována vzhledem k poloze při vstupu na území ČR ve směru případné migrační vlny a s ohledem na potřeby Policie ČR a Ministerstva vnitra ČR, v minulosti toto zařízení již složilo k umístění migrantů.

Na základě obhlídky areálu věznice v Poštorné stát provádí nezbytné technické terénní úpravy části věznice.

K dnešnímu dni nebylo rozhodnuto o vybudování mobilního detenčního zařízení, k tomu dojde pouze při zhoršení situace v počtu zajištěných ilegálních migrantů a o takovém rozhodnutí budou dle dohody ihned vyrozuměni hejtman Jihomoravského kraje a starosta Břeclavi.

Představitelé krajské i městské samosprávy požádali 1. náměstka ministra vnitra i zástupce Policie ČR o maximální informovanost samospráv a občanů a adekvátní bezpečnostní opatření v případě realizace záměru státu, včetně posílení početních stavů příslušníků Policie ČR v okolí objektu věznice Poštorná.