Informace č.j.: JMK 109037/2007

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Odbor kontrolní a právní

Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                          SpZn.                                                  Vyřizuje/linka                                  V Brně

JMK 109037/2007              S- JMK 109037/2007OKP            Salneková/1264                              22.8.2007

 

 

 

 

Poskytnutí informace

 

Dne 19.8.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – opatřování dokumentu číslem jednacím“  (dále jen „Žádost“).

 

Prostřednictvím této žádosti jste požadoval:

a) předat výpis ze spisové služby GINIS, který dokládá, že oba dokumenty zde byly zaevidovány a mají přiděleno PID,

b) sdělit jaká čísla jednací mají tyto dokumenty přiděleny a doložit toto kopii dokumentu, který přidělení dvou čísel jednacích dokládá,

c) předat takové kopie obou dokumentů včetně všech příloh a průvodních dopisů (pokud existují), kde je doloženo, že oba tyto dokumenty mají přiděleno PID.

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace a sdělujeme následující:

K písm. a) Žádosti:

 

            V příloze Vám zasíláme výpis ze spisové služby GINIS, který se vztahuje k dokumentu s  č.j. 36796/2006, PID KUJMP005UWAT a k  dokumentu s č.j. 37296/2006, PID KUJMP00L0A47.

 

 

 

 

 K písm. b) a c) Žádosti:

             

V příloze Vám zasíláme

1. Otevřený dopis ze dne 14.3.2006 nazvaný „Výzva Sdružení proti stavbě rychlostní silnice
R 43 Boskovickou brázdou k přezkoumání postupu Ministerstva životního prostředí (MŽP) ve věci posouzení dokumentace vlinu na životní prostředí (EIA): Rychlostní komunikace R 43 v úseku dálnice D1-Kuřim, včetně příloh (Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dopis ministerstva životního prostředí ze dne 19.9.2005 zn. 5699a/ENV/710/05, který je veden pod č.j. 36796/2006 a  označen PIDEM KUJMP00UWAT.

2. Otevřený dopis ze dne 14.3.2006 nazvaný „Výzva Sdružení proti stavbě rychlostní silnice
R 43 Boskovickou brázdou k přezkoumání postupu Ministerstva životního prostředí (MŽP) ve věci posouzení dokumentace vlinu na životní prostředí (EIA): Rychlostní komunikace R 43 v úseku dálnice D1-Kuřim, včetně příloh (Příloha č. 1 – Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a dopis ministerstva životního prostředí ze dne 19.9.2005 zn. 5699a/ENV/710/05, který je veden pod č.j. 37296/2006 a  označen PIDEM KUJMP00L0A47.

 

            Pro úplnost dodáváme, že k výše uvedeným dokumentům nebyly přiloženy průvodní dopisy. 

 

S pozdravem   

                                                                      

 

 

 

Mgr. Martin Mikš

                                                                                   vedoucí odboru kontrolního a právního

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: dle textu