Infolinka s on-line přepisem pro osoby se sluchovým postižením Využití internetu v domácnosti - průzkum UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb

25.09.2020

Formuláře pro poskytovatele zdravotních služeb

15.10.2015

Seznam oborů nelékařských zdravotnických pracovníků

15.10.2015

Seznam oborů specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

31.03.2021

Průkaz osoby s poruchou autistického spektra

Průkaz osoby s poruchou autistického spektra (PAS) - Vydání těchto průkazů zajišťuje Krajský úřad Jihomoravského kraje , Odbor zdravotnictví/oddělení správních činností - Kontaktní osobou je PhDr. Jarmila Pavlíková tel. 724331683  

Náhled
18.02.2021

NRPZS - metodické dokumenty

Náhled
18.02.2021

Informace pro poskytovatele - Editace kontaktů a ordinační doby v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb/metodika

15.10.2015

Lékařský posudek pro poskytovatele zdravotních služeb

Dle vyhlášky č. 271/2012 Sb. předkládají žadatelé o oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo jejich změny, k žádosti lékařský posudek zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 271/2012 Sb. s účinností od 24. 8. 2012. Vzor posudku uveden v příloze č. 2 k vyhlášce č. 271/2012 Sb. viz formulář „lékařský posudek pro poskytovatele zdravotních služeb“  

15.10.2015

Výskyt závažného infekčního onemocnění

Náhled
12.06.2012

Akreditovaná pracoviště ve zdravotnických zařízeních Jihomoravského kraje umožňujících postgraduální vzdělávání mladých lékařů

(xls, 44 kB) 

Náhled
19.11.2018

prezentace eRecepty