Informace č.j.: JMK 104132/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

Č.j.                                      Sp.Zn.                                                        Vyřizuje/linka                                    Brno

JMK 104132/2007             S-JMK 104132/2007/ OSO                       Mgr. Koníček/541658854                21. 8. 2007

 

 

 

Bod č. 5 ze 126. schůze Rady Jihomoravského kraje - poskytnutí informace

            dne 6. 8. 2007 obdržel Krajský úřad Jihomoravského kraje (dále jen „Krajský úřad“) Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), o zaslání „elektronické kopie kompletního materiálu (tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 5 na 126. zasedání RJMK“.

 

V příloze Vám v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. zasíláme požadovanou elektronickou kopii materiálu „Zpráva o činnosti komisí RJMK za I. pololetí 2007“.

 

V souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 20. 8. 2007 č.j. JMK 109745/2007 vedeného pod spisovou značnou S – JMK 104132/2007 OSO vydaného dle ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb. byly z přílohy č. 4 výše uvedeného materiálu vyloučeny osobní údaje, a to z následujících listin, které byly součástí přílohy č. 4:

-         zápisu z 23. zasedání Komise zdravotní Rady Jihomoravského kraje ze dne 14. 5. 2007,

-         zápisu z 20. zasedání Komise zdravotní Rady Jihomoravského kraje ze dne 15. 1. 2007,

-         zápisu z 26. zasedání Komise pro rozvoj venkova Rady Jihomoravského kraje ze dne
26. 6. 2007,

-         zápisu z 25. zasedání Komise pro rozvoj venkova Rady Jihomoravského kraje ze dne
22. 5. 2007,

-         zápisu z 23. zasedání Komise pro rozvoj venkova Rady Jihomoravského kraje ze dne
27. 3. 2007,

-         zápisu z 22. zasedání Komise pro rozvoj venkova Rady Jihomoravského kraje ze dne
27. 2. 2007,

-         zápisu z 21. zasedání Komise pro rozvoj venkova Rady Jihomoravského kraje ze dne
23. 1. 2007,

-         zápisu z 29. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje ze dne
19. 6. 2007,

-         zápisu z 26. zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání Rady Jihomoravského kraje ze dne
13. 2. 2007,

-         zápisu z 23. zasedání Komise finanční a majetkové Rady Jihomoravského kraje ze dne
26. 6. 2007,

-         zápisu z 22. zasedání Komise finanční a majetkové Rady Jihomoravského kraje ze dne
22. 5. 2007,

-         zápisu z 21. zasedání Komise finanční a majetkové Rady Jihomoravského kraje ze dne
24. 4. 2007,

-         zápisu z 19. zasedání Komise finanční a majetkové Rady Jihomoravského kraje ze dne
30. 1. 2007,

-         zápisu z 19. zasedání Komise sportovní Rady Jihomoravského kraje ze dne 15. 6. 2007,

-         zápisu z 18. zasedání Komise sportovní Rady Jihomoravského kraje ze dne 11. 5. 2007,

-         zápisu z 26. zasedání Komise kulturní Rady Jihomoravského kraje ze dne 30. 5. 2007,

-         zápisu z 25. zasedání Komise kulturní Rady Jihomoravského kraje ze dne 28. 3. 2007,

-         zápisu z 26. zasedání Komise dopravy a územního plánování Rady Jihomoravského kraje ze dne 5. 6. 2007,

-         zápisu z 25. zasedání Komise dopravy a územního plánování Rady Jihomoravského kraje ze dne 10. 5. 2007,

-         zápisu z 23. zasedání Komise dopravy a územního plánování Rady Jihomoravského kraje ze dne 6. 3. 2007,

-         zápisu z 22. zasedání Komise dopravy a územního plánování Rady Jihomoravského kraje ze dne 6. 2. 2007,

-         zápisu z 27. zasedání Komise životního prostředí Rady Jihomoravského kraje ze dne
13. 6. 2007,

-         zápisu z 25. zasedání Komise životního prostředí Rady Jihomoravského kraje ze dne
11. 4. 2007,

-         zápisu z 23. zasedání Komise životního prostředí Rady Jihomoravského kraje ze dne 7. 2. 2007,

-         zápisu z 22. zasedání Komise životního prostředí Rady Jihomoravského kraje ze dne
10. 1. 2007,

-         zápisu z 27. zasedání Komise regionálního rozvoje Rady Jihomoravského kraje ze dne
17. 4. 2007,

-         zápisu z 25. zasedání Komise regionálního rozvoje Rady Jihomoravského kraje ze dne
20. 2. 2007,

-         zápisu z 24. zasedání Komise regionálního rozvoje Rady Jihomoravského kraje ze dne
16. 1. 2007,

-         zápisu z 30. zasedání Komise legislativní Rady Jihomoravského kraje ze dne 15. 5. 2007,

-         zápisu z 26. zasedání Komise legislativní Rady Jihomoravského kraje ze dne 25. 1. 2007.

 

 

            S pozdravem

 

 

JUDr. Lenka Cundová, v.r.

vedoucí odboru správního a organizačního

 

 

 

Přílohy: dle textu

 

                    DIČ                      Telefon            Fax                  E-mail                                                  Internet

70888337        CZ70888337        541658854      541652239      konicek.martin@kr-jihomoravsky.cz     www.kr-jihomoravsky.cz