Krajská Vesnice roku Rudka převzala ocenění

Deset obcí se letos přihlásilo v Jihomoravském kraji do soutěže Vesnice roku 2015. Tou nejlepší byla vyhlášena Rudka z 350 obyvateli. Zlatou stuhu převzala starostka obce Marie Jirglová. Ta poděkovala hlavně obyvatelům, bez nichž by rozhodně v obci neměli co slavit.

Slavnostní den začal v sobotu 15. srpna 2015 na tamním hřišti, kde se před zraky obyvatel i hostů představili mažoretky, děti, hasiči, myslivci či skauti. Následoval kulturní program včetně ukázky, jak dřív v obci vypadaly žně. A na závěr přijely i desítky traktorů.V celé republice se do soutěže přihlásilo 210 obcí, vítěz krajského postupuje do celostátního, které se uskuteční v září.

Kromě zlaté stuhy se v sobotu v Rudce dočkaly ocenění i další obce, jejichž zástupci si přišli pro diplomy.

Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí obci HRUŠKY (okr. Vyškov)
 

Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu obci KOZOJÍDKY (okr. Hodonín)

Cena naděje pro živý venkov za místní spolkový život a občanskou společnost obci VÝROVICE (okr. Znojmo)
 

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova:
• v kategorii A - obnova památkově chráněných objektů obci HABROVANY (okr. Vyškov) za projekt Rekonstrukce zámeckého parku
• v kategorii B - obnova staveb venkovské zástavby městysu KŘTINY (okr. Blansko) za projekt Rekonstrukce objektu úřadu městyse Křtiny
• v kategorii C - nové venkovské stavby obci VALCHOV (okr. Blansko) za projekt Kaple sv. Petra a Pavla

Diplomy:
 za moderní knihovnické a informační služby obci VALCHOV (okr. Blansko)
 za vzorné vedení kroniky obci RATÍŠKOVICE (okr. Hodonín)
 za rozvíjení lidových tradic obci RATÍŠKOVICE (okr. Hodonín)
 za kvalitní květinovou výzdobu v obci (Fulínova cena) obci VALCHOV (okr. Blansko)
 diplom za péči o historickou zástavbu nebyl udělen

Mimořádné ocenění:
- městysu DRÁSOV (okr. Brno-venkov) za rychlý investiční rozvoj obce a vytváření optimálních podmínek pro kvalitní život obyvatel
- obci ŽELETICE (okr. Hodonín) za zprostředkování historického odkazu předků do současnosti
- obci HABROVANY (okr. Vyškov) za citlivý přístup a spolupráci v oblasti sociální péče
- obci KOZOJÍDKY (okr. Hodonín) za bohatý společenský život a úspěšné šlechtění ovoce napříč generacemi

Čestné uznání:
- obci ŽELETICE (okr. Hodonín) za příkladný přístup ke spolupráci v rámci mikroregionu při rozvoji cykloturistiky

Mimořádné ocenění starostovi
- městyse Křtiny panu Františkovi Novotnému za obětavý přístup k rozvoji obce a regionu
- obce Výrovice panu Pavlu Vlčkovi za obětavý přístup k práci pro obec

Speciální ocenění – Jihomoravský krajáč (typický tradiční regionální pokrm)
V této nepovinné kategorii soutěžilo 6 obcí.
1. místo – obec KOZOJÍDKY (okr. Hodonín) za pokrm BÁLEŠE
2. místo – obec ŽELETICE (okr. Hodonín) za pokrm TŘÍSKY
3. místo – obec HRUŠKY (okr. Vyškov) za pokrm DUŠINKY

foto JMKfoto JMKfoto JMK