UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Agenda přestupků

Náhled
02.04.2020

Přestupky v době nouzového stavu

(docx, 41 kB) 

29.11.2019

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 26.11.2019

23.05.2019

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 20.05.2019

18.12.2018

Přehled příslušnosti obecních a krajských úřadů k projednávání přestupků

16.01.2019

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 12.12.2018

23.05.2018

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 22.05.2018

09.05.2018

Zápisy z konzultačních dnů odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra k přestupkové problematice

Odkaz na stránky Ministerstva vnitra 

18.12.2017

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 12.12.2017

27.07.2017

Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy dle ust. § 105 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – upozornění

12.06.2017

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 12. 6. 2017

16.05.2017

Metodická pomůcka Ministerstva vnitra k § 14 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: Systémová podjatost

21.12.2017

Konzultační dny rok 2017

05.10.2016

Metodická porada zpracovatelů přestupkové agendy 04.10.2016

22.09.2016

Školení Evidence přestupků 21. 9. 2016

26.07.2017

Metodické pomůcky Ministerstva vnitra k agendě přestupků

Odkaz na stránky Ministerstva vnitra  

28.04.2017

Konzultační dny rok 2016

12.06.2017

Stanovisko Ministerstva vnitra k § 47 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

12.06.2017

Metodika Ministerstva vnitra - novela zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, provedená zákonem č. 204/2015 Sb.

18.05.2015

Vzor obálky pro doručování podle správního řádu

06.05.2015

Prezentace veřejného ochránce práv - Přestupky - Stanoviska VOP

28.01.2016

Konzultační dny rok 2015

30.01.2015

Konzultační dny rok 2014

17.02.2014

Konzultační dny rok 2013

07.10.2013

Prezentace veřejného ochránce práv - Ochrana před diskriminací a přestupkové řízení

19.09.2013

Prezentace veřejného ochránce práv - Přestupky - činnost a stanoviska VOP

11.03.2013

Konzultační dny rok 2012

13.02.2012

Konzultační dny rok 2011

15.02.2011

Konzultační dny rok 2010

11.03.2010

Konzultační dny 2009

15.09.2009

Konzultační dny rok 2007 a 2008