Metodické pokyny vydané KrÚ JMK 2015

Metodický pokyn č. 1: Dobrá praxe opatrovnictví (pdf, 6 MB)

Metodický pokyn č. 2: Formy zastoupení podle nového občanského zákoníku (pdf, 295 kB)

Metodický pokyn č. 3: Ustanovení zvláštního příjemce pro dávky důchodového pojištění (pdf, 398 kB)

Metodický pokyn č. 4: Dotazy a odpovědi k ustanovení zvláštního příjemce pro dávky důchodového pojištění (pdf, 350 kB)