foto 1 foto 2

Výstava představuje tragické osudy vlastenců za druhé světové války i v období komunismu

Osudy vlastenců, kteří nasazovali své životy za druhé světové války v boji proti fašismu, aby následně za komunistického režimu skončili ve věznicích či na popravištích – tyto tragické lidské příběhy představuje expozice nazvaná Život ve stínu šibenice. Unikátní výstavu v prostorách brněnského sídla krajského úřadu zahájil ve čtvrtek 9. července 2015 hejtman Michal Hašek.

Jak konstatoval hejtman Hašek, ojedinělá výstava přibližuje méně známé osudy statečných lidí, kteří neváhali nasadit své životy v boji proti totalitě nacistické i komunistické. Nešlo přitom pouze o vojáky, ale také o lidi nejrůznějších profesí, věku či zájmů. Jedno ale měli společné, odhodlání přispět svým úsilím k obnovení demokratických poměrů v naší vlasti. „Řada z nich se však dočkala pronásledování a persekuce od svých vlastních stejnou řečí mluvících spoluobčanů,“ uvedl Michal Hašek, který také vyzval k ukončení půtek a sporů ve výkladech obou těchto tragických etap našich moderních dějin a obrácení pozornosti k budoucnosti. „Budu rád, pokud na tuto výstavu zavítají především lidé z mladší generace. Je nutné se z vlastní historie poučit,“ dodal hejtman, jenž poděkoval za přípravu expozice manželům Kratochvilovým. Výstavu, kterou realizovala společnost K 2001 a další instituce, bude možno v prostorách krajského úřadu navštívit až do konce srpna.

Další z připravovaných projektů, který zdokumentuje téma druhé světové války a období krátce po ní, hodlá Jihomoravský kraj podpořit na podzim vypsaným grantem. Díky tomuto projektu historici a paměťové instituce pomohou zachytit události let 1938 až 1948. „Dohodli jsme se již se zástupci Vojenského historického ústavu, Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek, že se stanou garanty projektu nazvaného pracovně Deset let, které změnily střední Evropu a jižní Moravu,“ řekl hejtman Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMK