Ministryně Šlechtová na jižní Moravě

Jednáním s hejtmanem Michalem Haškem v brněnském sídle Jihomoravského kraje začala v úterý 30. června 2015 pracovní návštěva ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové na jižní Moravě.

Ministryně se poté v budově krajského úřadu setkala také se zástupci Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje. Šlo o první schůzku v krajích po schválení operačních programů. Ministerstvo pro místní rozvoj klade důraz na přeshraniční spolupráci, jde o jedny z nejlepších programů. Jak uvedla ministryně Šlechtová, platformu Regionální stálé konference vnímá ministerstvo jako klíčovou pro spolupráci, jejich smyslem je domluva v regionech, které pak jednotně mluví s ministerstvem pro místní rozvoj. Ministryně se v diskusi zmínila také o připravovaném zákonu o veřejných zakázkách.

Dalšími body programu byla společné jednání rady města a kraje na Nové radnici v Brně a prohlídka nově opravené Vily Löw-Beer v Brně. V Rajhradě u Brna ministryně spolu s hejtmanem navštívila nově postavené chráněné bydlení sv. Luisy provozované Diecézní charitou Brno. Jedním z témat diskuse zde bylo i poskytování hospicové péče v České republice i konkrétně v Jihomoravském kraji – Karla Šlechtová se zde seznámila s krajským pilotním projektem domácí hospicové péče. Následně se ministryně v Židlochovicích sešla spolu s hejtmanem u pracovního oběda se starosty pověřených obcí z celé jižní Moravy.

V odpolední části programu se ministryně Šlechtová, kterou doprovázel hejtman Hašek, zúčastnila otevření zrekonstruované silnice Nosislav – Velké Němčice. Závěr úterní cesty tvořila návštěva Centra služeb pro seniory Kyjov a jednání na Městském úřadě v Kyjově.

„Jihomoravský kraj je můj první kraj, který jsem navštívila. Cílem mých cest je sesbírání podnětů od hejtmanů, starostů a zároveň se chci podívat na projekty financované z Evropské unie i státního rozpočtu. Během dvoudenní návštěvy jsem viděla dvanáct projektů tady na jižní Moravě, financovaných z operačních programů. Jsem velmi potěšena, na jak vysoké kvalitativní úrovni tyto projekty jsou a jak je lidé navštěvují. Setkala jsem se s mnohými starosty, které jsem informovala o schválených operačních programech s tím, aby co nejdříve podávali své žádosti na připravené výzvy. Mluvila jsem také o nově připravovaném zákonu o veřejných zakázkách či novele stavebního zákona,“ zhodnotila návštěvu ministryně Karla Šlechtová s tím, že je pro ni důležitá spolupráce s hejtmany i starosty obcí.„Viděla jsem v Kyjově centrum pro seniory, s některými jsem se i sešla. Je důl ežité se zeptat lidí, jak se jim tam líbí. Všichni mi řekli, že je to perfektní, neměnili by a velice si pobyt užívají. Domnívám se, že peníze sem byly investovány velice dobře, kapacita se zvýšila na dvojnásobek a jedná se o největší zařízení v oblasti,“ pochvalovala projekt ministryně.

„Paní ministryni jsem v Rajhradě představil náš pilotní projekt domácí hospicové péče, shodli jsme se na potřebě nutnosti posílit kapacity sociálních zařízení směrem k seniorům i s ohledem na zvyšující se procento lidí s Alzheimerovou chorobou nebo demencí. V Kyjově se navíc paní ministryně sešla i se spokojenými obyvateli domova seniorů, což je nejlepší reklama toho, jak se v České republice využívají evropské peníze. Jsou tady tisíce projektů, o kterých se nepíše, protože jsou bezproblémové,“ sdělil hejtman Michal Hašek.
foto JMK