Michal Hašek: Jižní Morava chce opět nejlépe čerpat evropské dotace

Územní plán, cestovní ruch a zákon o veřejných zakázkách – to byla hlavní témata společného jednání Rady Jihomoravského kraje a Rady města Brna na brněnské radnici v úterý 30. června 2015, kterého se zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

„Velice kvituji spolupráci kraje a města, tohle je přesně ten místní rozvoj, který se snažím z pohledu ministerstva zajistit. Musíme všichni spolupracovat. Informovala jsem všechny přítomné o evropských fondech, především o Integrovaném regionálním operačním programu, který z osmdesáti procent své celkové alokace, což je 4, 6 miliard euro, bude zaměřen do území – budou moci žádat obce, kraje, neziskové organizace a další žadatelé. Informovala jsem rovněž o zákonu o veřejných zakázkách, všech nových věcech, které plánujme v tomto zákoně prosadit, o novele stavebního zákona a také věcech, které ministerstvo chystá v agendě cestovního ruchu,“ uvedla po jednání ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová s tím, že jižní Moravu vnímá stát také jako velmi důležitou právě v oblasti cestovního ruchu.

„Naprosto klíčovým tématem pro kraj a město bez ohledu na to, jak se střídají politické reprezentace, je mít připraveny projekty a být úspěšným v čerpání evropských fondů. Evropská komise před několika týdny schválila takzvaný Integrovaný regionální operační program. To znamená, že už mohou být spuštěny jednotlivé výzvy,“ uvedl hejtman Michal Hašek s tím, že existuje dohoda o spolupráci a je zajištěna maximální komunikace mezi krajem a městem.

„Hovořili jsme také o přeshraničních fondech, rakouští a slovenští partneři jsou vedoucími v oblasti čerpání těchto fondů v programovém období 2014-2020,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek, který připomněl, že Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, tedy NUTS 2 Jihovýchod, patřil k nejlépe čerpajícím regionálním operačním programům. „Doufám, že teď kraj i město společně zajistí, že budeme v tomto trendu pokračovat i v novém programovém období. Máme zde strukturu lidí, kteří pomáhali v území s čerpáním fondů, mám na mysli Úřad regionální rady Jihovýchod. Je to sice celostátní problém, ale nás musí zajímat tito kvalitní lidé v Brně a na jižní Moravě. Ministerstvo pro místní rozvoj má připraveno řešení, jak se o tyto lidi personálně postaráme poté, co skončí regionální operační programy – i to bylo předmětem dnešní debaty,“ sdělil hejtman Hašek.

„Co se týká cestovního ruchu, v rámci Regionální stálé konference vznikne pracovní skupina pro cestovní ruch. Dnes zazněla celá řada konkrétních námětů k řešení, například poplatky za ubytování, možnost vzniku Státního fondu pro cestovní ruch a společná podpora cestovního ruchu z veřejných financí z úrovně státu, města a kraje. Určitě se jako kraj dohodneme s městem Brnem, aby turistika a cestovní ruch do budoucna byly ještě více koordinovány a propagace přilákala do Brna a na jižní Moravu co nejvíce turistů,“ řekl na tiskové konferenci po jednání hejtman Hašek.