Hustopečská nemocnice se stává krajskou

Od 1. července pod hlavičkou kraje. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek podepsal v pondělí 29. června 2015 smlouvu, díky které se hustopečská nemocnice včleňuje mezi jedenáct zdravotnických zařízení kraje. Kromě hejtmana smlouvu podepsali i starostka Hustopečí Hana Potměšilová a pověřený ředitel nemocnice Milan Poul, a to přímo v prostorách nové krajské příspěvkové organizace. Podpisu se účastnil také náměstek hejtmana Marek Šlapal.

„Dnešní podpis neznamená jen formální výměnu tabulky na nemocnici, znamená to také, že kraj bere na sebe břemeno splacení starých závazků za téměř 40 milionů korun. Objevily se hlasy, jestli má převod nemocnice takovou cenu, a já jako hejtman říkám jasně a nahlas, že takovou cenu pro krajskou samosprávu má. Nepřejímali jsme jenom čtyřicetimilionové závazky, ale především jsme převzali nemocnici, která má za úkol starat se o zdraví lidí na Hustopečsku. Paní starostce chci poděkovat za to, že její tým přistoupil maximálně zodpovědně k jednání, ten dluh „nenasekala“ ani ona, ani stávající pan ředitel. Byli to jejich předchůdci, kteří ve veřejných funkcích dopustili, že veřejný zřizovatel tady v nemocnici „nasekal“ desetimilionové dluhy. Ať si udělají lidé v Hustopečích sami obrázek o tom, jakým způsobem byla v minulosti nemocnice vedena a možná si položí i řečnickou otázku, proč byla takto zadlužená a směřovala k tomu, že bude muset skončit. Proto ten razantní zásah kraje a proto také rozhodnutí, že o závazky se postaráme, protože pro nás je na prvním místě veřejné zdravotnictví. Zdraví není zboží, poskytování zdravotní péče je veřejná služba, jedna z nejdůležitějších, kterou máme ve své kompetenci,“ zdůraznil hejtman Michal Hašek. Jak dodal, pacient z hlediska běžného provozu by v prvních dnech neměl poznat vůbec nic a do budoucna jen zkvalitnění péče.

Starostka Hustopečí Hana Potměšilová poděkovala vedení Jihomoravského kraje za vstřícnost v průběhu jednání o převodu hustopečské nemocnice. „Velice se nám ulevilo, když jsme se dozvěděli, že vznikne nová příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Bylo to vnímáno spíše jako psychologický moment pro obyvatele Hustopečska, že tato nemocnice zůstane samostatná, tak jako tomu bylo doposud,“ uvedla při pondělním slavnostním předání tohoto zdravotnického zařízení pod správu kraje starostka Hana Potměšilová.

Jihomoravský kraj garantuje po převzetí hustopečské nemocnice, že v ní zůstane zachováno veřejné zdravotnictví - to znamená rozsah zdravotních služeb tak, jak jsou poskytovány teď. „Je to minimum, které do budoucna vidíme. Spíše budeme hledat další cesty, jak zatraktivnit nabídku poskytování veřejných zdravotních služeb. Nemocnice zůstane dál pevně spojena s regionem Hustopečska, Jihomoravský kraj ji přijal do sítě krajských zdravotnických zařízení. Je to dobrá zpráva pro obyvatele regionu. Zachraňujeme tím tuto nemocnici jako součást veřejného zdravotnictví. Jsem rád, že město i kraj spolupracovaly na záchraně nemocnice,“ uvedl hejtman Michal Hašek. Jak konstatoval náměstek hejtmana Marek Šlapal, jihomoravští zastupitelé minulý týden schválili také devítimilionový příspěvek pro Nemocnici Hustopeče - a to na úhradu výdajů spojených se zahájením činnosti nemocnice jako krajské příspěvkové organizace. Peníze jsou určené na úhradu dluhů a především na mzdy.
foto JMKfoto JMK