Výstaviště hostí premiérovou Národní výstavu myslivosti

V prostorách brněnského výstaviště se ve čtvrtek 25. června 2015 uskutečnilo zahájení prvního ročníku Národní výstavy myslivosti. Spolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou se za Jihomoravský kraj slavnostního zahájení zúčastnil radní Jaroslav Parolek.

Čtvrteční zahájení Národní výstavy hospodářských zvířat a zemědělské techniky a Národní výstavy myslivosti bylo spojeno též s oceněním vítězů soutěží Regionální potravina a Zlatá chuť jižní Moravy - ceny nejlepším účastníkům těchto anket předal radní Jaroslav Parolek. Cílem uvedených soutěží je podpora výroby kvalitních surovin a finálních výrobků, snaha o výrazné zvýšení informovanosti a následné spotřeby regionálních potravin. V průběhu slavnostního aktu byl též předán Putovní pohár hejtmana Jihomoravského kraje v Gastronomické soutěži mladých odborníků. Podrobnější informace a výsledky letošního ročníku soutěží naleznete na http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=263406&TypeID=2  .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK