Cena nadace Centrope 2015 – nominujte kandidáty!

Dne 2. 9.2015 v 10:00 hodin bude na vídeňské radnici, letos již podeváté, pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška, předána cena nadace Centrope. Oceněny budou osobnosti, které se zasloužily o významnou regionální spolupráci. Navrhněte Vaše kandidáty!

Lhůta pro podání návrhů na cenu Centrope 2015: 31. červenec 2015

Iniciativa „CENTROPE“ se zrodila v roce 2003 a má přispívat k zintenzivnění výměny a k rozvoji hranice přesahující spolupráce mezi "Vienna Region" (Vídeň, Dolní Rakousko, Hradsko) a sousedícími regiony v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

Cena nadace Centrope: 10 000 Euro
Cena nadace Centrope je dotována částkou 10 000 Euro a každý rok je odbornou porotou udělována institucím nebo osobnostem za „významné zásluhy v oblasti hranice přesahující regionální spolupráce“.
 

Hledají se osobnosti, které se v rámci své působnosti nebo jako zástupci organizací zasloužily o významné hranice přesahující nápady a iniciativy těchto regionů.

Navrženi mohou být jednotlivci nebo organizace z celého regionu. Návrhy v písemné formě musí obsahovat následující:
• jméno navrhovaného kandidáta na cenu Centrope 2015
• kontaktní adresa a telefonní číslo
• resumé, max. rozsah jedna strana A4 (časové rozmezí, projekt musí být realizovaný)
• jméno a adresa navrhovatele, příp. organizace
• pro další případy též telefonní číslo a e-mail

 

Vaše favority na ocenění můžete podat online na stránkách mycentrope:
www.mycentrope.com/de/home/partner/centrope-preis
nebo také zaslat poštou a to do 31. července 2015 na adresu:
předseda poroty
Ing. Karl Hanzl
Schulverein Komensky
Sebastianplatz 3
1030 Vídeň
E-mail: centrope-preis@mycentrope.com
Fax: 00 43/1 71 33 188 24
Případně na emailovou adresu: jana_khekova@mzv.cz
Udělení ceny nadace Centrope: 2. září 2015, v 10:00 hodin v Kamenném sále II (Radnice, Slavnostní schodiště 2), tj. Steinsaal II (Rathaus, Feststiege 2)

Kontakt:
Mgr. Jana Půlpán Kheková.
tel.:+43 0 899 58 128, Email: jana_khekova@mzv.cz
Velvyslanectví České republiky v Rakousku
Penzinger Straße 11-13
1140 Wien