Zastupitelstvo nadále podporuje konání Grand Prix ČR, požaduje také úplný audit

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje se v úvodu svého čtvrtečního zasedání (25. června 2015) na návrh hejtmana Michala Haška věnovalo aktuální situaci o pořádání Grand Prix České republiky. Hejtman přítomné seznámil s informacemi týkajícími se pondělní schůzky s ministryní Kateřinou Valachovou a primátorem Brna Petrem Vokřálem.

Hejtman také zastupitelům poskytl korespondenci kraje a města týkající se jednání o Grand Prix České republiky z tohoto týdne. „Zastupitelstvo přijalo tato usnesení. Za prvé - bere na vědomí informaci o společném jednání ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, hejtmana a primátora statutárního města Brna. Za druhé - Jihomoravský kraj opakovaně deklaruje zájem o podporu Grand Prix České republiky v roce 2015, i v letech následujících jako nejvýznamnější sportovní akce v oblasti motoristického sportu. Za třetí - Jihomoravský kraj je připraven poskytnout finanční podporu Grand Prix České republiky za podmínek dohodnutých společně Vládou České republiky, Jihomoravským krajem a statutárním městem Brnem, pro rok 2015 za podmínek stanovených usnesením Vlády České republiky 27/2015 a rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 502015/001. Za čtvrté - Jihomoravský kraj vyzývá statutární město Brno k předložení kompletního auditu Grand Prix České republiky,“ sdělil hejtman. Zastupitelé následně usnesení odsouhlasili.