Setkání hejtmanů krajů České republiky s diplomatickým sborem

Již počtvrté se setkali hejtmani českých a moravských krajů v čele s předsedou Asociace krajů ČR a jihomoravským hejtmanem Michalem Haškem s diplomatickým sborem v ČR. Jednání se uskutečnilo 24. června 2015 ve Štiříně.

Stejně jako každý rok tato akce navazuje na individuální setkávání krajských reprezentací s diplomaty států, které mají zastoupení v České republice. Cílem je shrnutí celoročních aktivit, které v jednotlivých krajích vedou krajské reprezentace se svými zahraničními partnery. Témata těchto jednání jsou si napříč regiony velmi podobná - především ekonomická diplomacie, jednání o rozvoji nejen příhraniční spolupráce, dále pak měrou neméně významnou jednání o rozvoji turistického ruchu a o nabídkách, které mohou zaujmout návštěvníky ze zahraničí.

Dnešní setkání zahájili společně předseda Asociace krajů České republiky, jihomoravský hejtman Michal Hašek a za diplomatický sbor velvyslanec Rakouska Ferdinand Trauttmansdorff. Ve svých projevech vzájemně ocenili kompatibilitu a kontinuitu vzájemné spolupráce krajů a diplomatického sboru. Jak připomněl rakouský velvyslanec Ferdinand Trauttmansdorff, za dobu jeho působení se v České republice vystřídaly již 4 vlády, na 80 ministrů a nespočet vládních úředníků, zatímco při kontaktech a spolupráci s regiony jsou velmi cenné kontinuální vazby a stabilita. Michal Hašek pak ve svém projevu mimo jiné řekl: „V dnešní době musíme my, jako reprezentanti regionů, pečlivě sledovat dění nejen v Evropě ale mezinárodní vztahy a události obecně. Musíme být připraveni reagovat a vnímat dopady mezinárodních událostí na naše kraje.“

Asociace krajů České republiky vhodnou formou rozvíjí plnohodnotné vztahy se svými partnery mimo hranice naší země a snaží se - na regionální úrovni - tyto vztahy efektivně zhodnotit. 

foto JMKfoto JMKfoto JMK