Hejtmani Hašek a Pröll jednali o přeshraniční spolupráci záchranářů i cykloturistice

V Zemském úřadu v St. Pöltenu jednali ve středu 24. června 2015 jihomoravský hejtman Michal Hašek se svým dolnorakouským protějškem Erwinem Pröllem.

K tématům jednání, kterého se účastnily delegace obou partnerských regionů, patřila mj. Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby a projekt oficiální turistické a marketingové organizace spolkové země Dolní Rakousko -„Marketing-Plattform EuroVelo9“.

Dolnorakouský hejtman Pröll dokumentoval mimořádnou úroveň spolupráce mezi oběma regiony na faktu, že oba jeho čelní představitelé se jen v letošním roce setkávají již potřetí. „To je nejlepší důkaz toho, že jsme ochotni o přeshraničních dimenzích nejen hovořit, ale také na nich konkrétně pracovat,“ uvedl Pröll. Jak dále konstatoval, ústředním bodem dnešního jednání byly především dvě otázky – problematika přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví a v oblasti rozvoje cestovního ruchu. „Jsem přesvědčen, že můžeme oba konstatovat, že se v rámci našich rozhovorů dostáváme ke konkrétním aktivitám. Již delší dobu úzce spolupracují nemocnice z obou regionů, dalším krokem je pak přeshraniční spolupráce v oblasti záchranných složek,“ uvedl Erwin Pröll a za nedávné úspěšné otestování vzájemné kooperace v této oblasti označil cvičení Sanitka ve Vratěníně.

Nyní je potřeba, aby spolupráce obou regionů dostala v této oblasti právní rámec - česká vláda již potřebné usnesení přijala, rakouskou vládu jeho odsouhlasení čeká 14. července tohoto roku. „Pak budeme moci patřičnou smlouvu, která bude upravovat konkrétní spolupráci záchranných složek z obou stran hranice jak ve vzduchu, tak na zemi, uzavřít mezi oběma regiony,“ dodal Pröll. „Konkrétní dohodu mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským krajem jsme připraveni podepsat na podzim tohoto roku. Znamená to, že pozemní i letečtí záchranáři budou moci působit podle jednoduchého principu – kdo se bude nacházet nejblíže místa zásahu, vyrazí bez ohledu na státní hranici, která zůstane jen pomyslnou čárou na mapě. Každý jeden ošetřený pacient, každý zachráněný život za to stojí,“ uvedl hejtman Hašek.

„Vztahy jižní Moravy a Dolního Rakouska jsou nejintenzivnějšími mezinárodními vztahy, které má Jihomoravský kraj se všemi svými sousedy. Jsem si dobře vědom, že je to osobní zásluha pana zemského hejtmana Prölla. Intenzivní spolupráce znamená také řešení konkrétních problémů a projektů. Jsem rád, že cvičení složek integrovaného záchranného systému, které jsem nařídil začátkem tohoto měsíce do Vratěnína, prokázalo, že naše záchranné složky na obou stranách hranice jsou připraveny okamžitě pomoci bez ohledu na to, zda se stane problém na jižní Moravě nebo v Dolním Rakousku,“ řekl hejtman Hašek, který zdůraznil snahu o spolupráci také v oblasti běžné medicíny. „Dokončujeme velkou investici v Nemocnici Znojmo, která se stává vlajkovou lodí na jihomoravské straně pro přeshraniční zdravotní spolupráci. Celková výše investice do modernizace a rozšíření znojemské nemocnice dosahuje za osm let částky téměř dvě miliardy korun. Jde o nejvyšší investici do krajského zdravotnictví v České republice,“ řekl Michal Hašek.

„Co se týká cestovního ruchu, Jihomoravský kraj je připraven společně s Dolním Rakouskem v příštích třech letech pracovat jednak na rozšíření sítě cyklostezek a také na propagaci cykloturistiky jako takové. Chceme přitom využít i přeshraniční fondy pro spolupráci. Představil jsem dnes první konkrétní projekt, který se pilotně uskutečnil na jižní Moravě a také ve Schrattenbergu. V rámci hudebního festivalu Concentus Moraviae se poprvé konala akce Hudba na kole, kde v devíti různých obcích měli cyklisté možnost vyslechnout koncerty vážné i populární hudby. Věřím, že od příštího roku bude projekt Hudba na kole společným projektem obou našich regionů,“ řekl hejtman Hašek.

Hejtmani se bavili také o zvýšených kontrolách na hranicích v souvislosti se zvyšujícím se počtem uprchlíků. Shodli se, že je nutné vyvolat společná jednání nejen na úrovni ministerstev vnitra, ale také regionů, a postupovat společně. „Je nezbytné, aby existovala průběžná komunikace mezi regiony a centrálními vládami v České republice i v Rakousku. Za jižní Moravu potvrzuji absolutní připravenost intenzivně se informovat, hledat společné řešení nejen s Dolním Rakouskem, ale i okolními regiony, a přispět k tomu, aby národní vlády našly dobré bilaterální řešení,“ sdělil hejtman Hašek. 
foto JMK