Asociace krajů podporuje návrh ministra zdravotnictví na valorizaci platby za státního pojistěnce

Asociace krajů ČR zastupující podstatnou část segmentu veřejných zřizovatelů lůžkových zdravotnických zařízení podporuje návrh ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka na valorizaci platby za státního pojistěnce, zároveň souhlasí s tím, aby zvýšení příjmu zdravotního pojištění bylo účelově svázáno s navýšením platu zaměstnanců veřejných nemocnic zřizovaných státem, kraji či městy. Asociace krajů ČR považuje takový krok vlády za nutný pro ekonomickou i personální stabilizaci veřejného zdravotnictví v ČR ve spojení s novou úhradovou vyhláškou pro rok 2016, která zajistí rovný přístup zdravotních pojišťoven k úhradě zdravotní péče bez ohledu na subjekt veřejného zřizovatele za stejný typ výkonu a zároveň povede k maximální efektivitě v poskytováni zdravotnické péče jako jedné ze základních veřejných služeb.

Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR
Jiří Běhounek, 1. místopředseda Asociace krajů ČR