Krajský úřad nedoporučil radě kraje připojit se ke smlouvě navržené městem k financování Moto GP

Rada Jihomoravského kraje dnes (23. června 2015) na mimořádné schůzi vzala na vědomí informaci o včerejším společném jednání hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou a primátorem Brna Petrem Vokřálem.

„Rada rovněž vzala na vědomí stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje k textu smlouvy o partnerství Grand Prix České republiky, kterou mi v pátek předložil pan primátor. Právníci tří odborů našeho úřadu nedoporučili přistoupení kraje k navrhované smlouvě z důvodů právních rizik. Rada Jihomoravského kraje proto pověřila mne a náměstka hejtmana Romana Celého dalším jednáním se státem a s městem Brnem o takové podobě smlouvy, která umožní zapojení Jihomoravského kraje a finančních prostředků Jihomoravského kraje (20 mil. Kč) a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (30 mil. Kč ) v souladu s usnesením vlády a podmínkami rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podle mne je evidentní, že pro předložený text smlouvy nemá pan primátor Vokřál a koalice dostatek hlasů, předpokládám proto další postup města, kraje i státu v souladu se včerejším večerním jednáním – společnou dohodu veřejného sektoru o podmínkách umožňujících zapojení veřejných peněz na Grand Prix 2015, a zároveň jednání o budoucích ročnících. Nehodlám v zájmu nalezení dohody nijak komentovat dnešní výroky zástupců Automotodromu k výsledku večerní schůzky ministryně, primátora a mě, jednoznačně zastávám názor, že podmínky stanoví, s přihlédnutím k okolnostem ten, kdo poskytuje naprosto výjimečnou podporu v desítkách milionů korun. Nikoliv soukromý subjekt, který má být příjemcem této veřejné podpory,“ sdělil hejtman Michal Hašek.