Hejtman zamířil na Mikulovsko

Jednání s představiteli města, Gymnázia, SOŠ a SOU Mikulov a také zdejšího Regionálního muzea sídlícího na mikulovském zámku absolvoval v rámci svého pátečního (19. června 2015) pracovního výjezdu na Mikulovsko hejtman Michal Hašek.

V areálu krajem zřizované střední školy se v doprovodu ředitele Stanislava Svobody seznámil se současným fungováním školy a navštívil také závěrečné zkoušky. Ředitel Svoboda hejtmana seznámil se se záměrem úpravy sportoviště v areálu školy a přípravy bezbariérového přístupu do budovy školy. Hejtman Hašek diskutoval také o možnosti spolupráce školy se školou Komenského ve Vídni. O aktuálních problémech města hejtman jednal se starostou Rostislavem Koštialem a místostarostkou Marií Leskovjanovou. Ředitel Regionálního muzea Petr Kubín hejtmana informoval o rostoucí návštěvnosti mikulovského zámku např. z řad rusky mluvících turistů či návštěvníků z Asie. 

foto JMKfoto JMKfoto JMK