Informace č.j.: JMK 100254/2007

Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK     100254/2007               S-JMK 100254/2007 OKP         JUDr. Dorovská/541651263                  10.8.2007                                 

 

 

121 RJMK bod 9 - poskytnutí informace

 

 

            Vážený pane,

 

            dne 29.7.2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „žádost o informace podle zákona 106/99 – 121 RJMK bod 9“ (dále jen „Žádost“).

 

            Dle Žádosti žádáte o „zaslání elektronické kopie kompletního materiálu
(tj. tzv. košilka, důvodová zpráva, přílohy a všechny ostatní předložené dokumenty) předloženého k bodu 9 na 121.  zasedání RJMK
“.

 

 

            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., předáváme v elektronické podobě Vámi požadované informace, tedy kompletní materiál předložený k bodu 9 na 121. schůzi Rady Jihomoravského kraje („Odpověď na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – 109 RJMK – Cesta ing. arch. Procházkové do Rakouska 27.3.2007 - IIa““), a to:

-         titulní list (viz dikce Žádosti „tzv. košilka“),

-         důvodovou zprávu,

-         přílohu č. 1 předmětného materiálu, kterou je dopis „109 RJMK – Cesta ing. arch. Procházkové do Rakouska 27.3.2007 - IIa“ - poskytnutí informace“  (v daném případě byly anonymizovány zde obsažené osobní údaje – viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje).

 

            Není předávána příloha č. 2 předmětného materiálu, kterou je podání občanského sdružením „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – 109 RJMK – Cesta ing. arch. Procházkové do Rakouska 27.3.2007 - IIa“. V daném případě jsou naplněny podmínky ustanovení § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., s tím, že výše uvedeným občanským sdružením nebyl k dnešnímu dni udělen souhlas k poskytnutí informace (viz samostatné rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje). Pokud bude ze strany občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ souhlas k poskytnutí informace udělen, bude Vám tato požadovaná informace poskytnuta dodatečně.

 

 

            S  pozdravem

 

 

 

 

                                                                                      Mgr. Martin Mikš

                                                                      vedoucí odboru kontrolního a právního

 

                                                                           

 

 

 

Přílohy: dle textu