Konference završila projekt Jihomoravského kraje o sociálně-právní ochraně dětí

V prostorách Uměleckoprůmyslového muzea Moravské galerie v Brně se v úterý 16. června 2015 konala závěrečná konference k projektu „Podpora sociálně-právní ochrany na Krajském úřadě Jihomoravského kraje“. Její účastníky za Jihomoravský kraj přivítal náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Mezi tématy, která v průběhu konference zazněla, byl například historický vývoj legislativy sociálně-právní ochrany po roce 1989 a také sociálně-právní ochrana dětí pohledem Veřejného ochránce práv. Přítomní se v dalším průběhu zúčastnili i panelové diskuze k problematice zavádění standardů kvality sociálně-právní ochrany na úrovni obecních a krajských úřadů a řešili také spolupráci Policie ČR s orgánem sociálně-právní ochrany dětí.

Hlavním cílem projektu je rozvoj kvality a dostupnosti sociálně-právní ochrany dětí. Projekt finančně podpořil Evropský sociální fond prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a také státní rozpočet – celková výše podpory přesáhla tři miliony korun.

foto JMKfoto JMKfoto JMK