Michal Hašek zavítal mezi dobrovolné hasiče Němčic a Zbýšova

Mezi dobrovolné hasiče Němčic a Zbýšova zavítal v sobotu 13. června 2015 hejtman Michal Hašek.

V Němčicích, které jsou místní částí Ivančic, poblahopřál Michal Hašek zdejším dobrovolným hasičům k 90. výročí založení sboru. Hejtman ocenil práci zdejších hasičů jak při samotných zásazích, tak při organizaci společenského života obyvatel a připomenul, že dubnové zasedání krajského zastupitelstva schválilo rekordní částku pro dobrovolné hasiče v kraji - celkem 51,5 milionu korun, nejvíce ze všech regionů republiky. Nově je také možné z prostředků kraje opravovat i hasičské zbrojnice. Němčickému sboru dobrovolných hasičů Jihomoravský kraj přispěl jen v loňském roce 80 tisíc korun na pořízení nové výzbroje a výstroje. U příležitosti oslav 90. výročí založení hejtman Michal Hašek též předal trojici členů sboru bronzové medaile hejtmana za dlouhodobou obětavou práci na úseku požární ochrany Jihomoravského kraje.

Výročí založení – tentokrát 115 let – si v sobotu připomněli též dobrovolní hasiči města Zbýšov, kteří oslavy spojili se zahájením stavby nové hasičské zbrojnice. Slavnostního poklepání základního kamene nové hasičky se hejtman Michal Hašek zúčastnil spolu s ředitelem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jiřím Pelikánem. Na projektovou dokumentaci nové stavby kraj přispěl již v roce 2013 dotací ve výši 120 tisíc korun. Nová hasičská zbrojnice bude zbudována především z důvodu potřeby lepšího zázemí pro hasiče a zlepšení výjezdů k mimořádným událostem ve městě a okolí. Budova též zabezpečí v případě mimořádných událostí (náhlých záplav, polomů spojených s výpadkem elektrického proudu apod.) krizový štáb – bude totiž vybavena nouzovým zdrojem a zázemím pro řízení krizových situací.
foto JMKfoto JMKfoto JMK