Symbolika Jihomoravského kraje

 

ZNAK Jihomoravského kraje

Znak

Popis:

Modro-červeně čtvrcený štít, v prvním poli moravská orlice, ve druhém poli stříbrné břevno pod stříbrným temenem, ve třetím poli zlatý vinný hrozen s listem a úponkem, ve čtvrtém poli zlato-červeně šachovaná korunovaná orlice se zlatou zbrojí.

VLAJKA Jihomoravského kraje

Vlajka

Popis:

Čtvrcený list. Horní žerďové pole modré s moravskou orlicí. Dolní žerďové pole červené se žlutým vinným hroznem s listem a úponkem. Horní vlající pole tvoří čtyři vodorovné pruhy, střídavě bílé a červené, v poměru 1:2:2:2. Dolní vlající pole modré se žluto-červeně šachovanou korunovanou orlicí se žlutou zbrojí. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Žádost o udělení souhlasu pro použití znaku JMK (docx, 18 kB)

Žádost je možno zasílat poštou na adresu Krajského úřadu na Odbor kancelář hejtmana nebo na e-mailovou adresu znak@kr-jihomoravsky.cz.

 

LOGO Jihomoravského kraje

Logo

Popis:

Logo Jihomoravského kraje je založené na jednoduchosti, minimalismu a nadčasovosti. Vychází z tradičních barev a tvarů moravské keramiky, krojů i architektury. Základem logotypu je čistá typografie, která prolíná historii se současností i budoucností – logotyp je nadčasový. Jedinečnost a nezaměnitelnost mezi ostatními logy (nejen) krajů zajišťuje i autorské písmo Martina Váchy. Zvýrazněné písmeno „m“ propojuje minulost, současnost a budoucnost - protaženost linek písmene „m“ směrem dolů naznačuje jih (Jihomoravský kraj) a návrat ke kořenům. Zahrnuje v sobě unikátnost, modernost, tradice, myšlenku, jedinečnost, nekonečnost (v možnostech), jemnost, hravost, variabilitu i soudržnost.

 

Manuál jednotného vizuálního stylu Jihomoravského kraje (pdf, 14,3 MB)

Pravidla pro publicitu (docx, 18 kB)

Žádost o udělení souhlasu pro použití loga JMK (docx, 18 kB)

Žádost o udělení souhlasu pro použití loga Jihomoravského kraje nevyplňujte, pokud jste získali záštitu či finanční podporu od Jihomoravského kraje (a souhlas Vám byl udělen již v záštitě nebo ve smlouvě o poskytnutí finanční podpory) nebo jste organizace zřízená či založená Jihomoravským krajem.

Žádost je možno zasílat poštou na adresu Krajského úřadu na Odbor kancelář hejtmana nebo na e-mailovou adresu logo@kr-jihomoravsky.cz.